× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieėn, overleed 30 oktober 2022
† 868  Convoļon van Redon

Info afb.

Convoļon (ook Convoyon, Conwoļon, Konvoion, Konvoyon of Konwoion) van Redon, Bretagne, Frankrijk; abt; † 868.

Feest 5 januari & 28 december.

Hij wordt rond 790 geboren in het Bretonse plaatsje Comblessac, niet ver van Maure-de-Bretagne. In Vannes krijgt hij zijn opleiding. De bisschop van die stad, Régnier, merkt zijn bijzondere kwaliteiten op en spoort hem aan zijn leven aan God te wijden. Met de bedoeling hem meer aan zich te binden maakt hij de jongeman tot zijn aartsdiaken. Maar Convoļon wil niet in de kerkelijke politiek. Hij droomt ervan zich terug te trekken en het leven van een kluizenaar te leiden. Uiteindelijk krijgt hij toestemming van zijn bisschop en trekt de eenzaamheid in tezamen met vijf gezellen: Louhemel, Wincalon, Konhoiarn, Pethwin en Conceloc.

Zij trekken naar het oosten en krijgen van de plaatselijke heer, Ratuili, een stuk land aan de samenloop van de Oust en de Vilaine. Maar dat bevalt een aantal heren uit de buurt helemaal niet: een klooster op zo’n strategisch punt. Zij gaan zich beklagen bij gouverneur Nominoė in Vannes. Maar Bretonner als Nominoė is, is hij er helemaal niet rouwig om dat er op die belangrijke plek een Bretonse nederzetting is ontstaan. Juist omdat het daar een smeltkroes is van allerhande groepringen: naast Bretonners heb je er nog Franken en afstammelingen van Gallo-Romeinse families. Nu zoeken deze groeperingen het hogerop en beklagen zich bij de keizer zelf, Lodewijk de Vrome († 840). Deze stelt ze in het gelijk, in weerwil van het pleidooi van zijn gouverneur Nominoė. De monniken moeten vertrekken.

Dan komen de drie zoons van Lodewijk tegen hun vader in opstand en vragen Nominoė hen te steunen. Maar die wenst zijn eed van trouw aan zijn vorst niet te schenden. Wel maakt hij van de verwarring gebruik de monniken het stuk grond weer toe te wijzen. De bevestigingsbul van 18 juni 834 zegt: ‘Gelet op benauwenissen van deze tijd, de narigheid waarin keizer Lodewijk verkeert, in een tijd dat de ruļnes zich aaneenrijgen waardoor het einde van de tijden wordt aangekondigd, doe ik deze schenking aan de monniken van Redon in de hoop dat God, bewogen door hun gebeden, zich verwaardigt de keizer te hulp te komen, mede door de verdienste van deze aalmoes, gegeven in zijn naam.’ Kort daarop komt de keizer inderdaad vrij. Hoe zou hij zo’n schenking ongedaan hebben kunnen maken?.

Intussen doen Convoļon en zijn medebroeders van zich spreken door de wonderen en genezingen zij verrichten.

Eén van zijn leerlingen was de priestermonnik Rien († 9e eeuw; feest 14 augustus).

Hij behoorde tot de eerste generatie monniken die klooster Redon bevolkten. Van hem wordt verteld, dat hij eens op weg naar een afspraak om de Heilige Mis te doen, geen boot kon vinden om de rivier de Villaine over te steken. In arren moede is hij toen maar over het water gaan lopen, zonder zelf te beseffen hoe bijzonder het was wat deed: zo ging hij op in zijn zorg om op tijd te komen.

De strijd tussen Franken en Bretonners speelt zich niet alleen af in de wereldse politiek. Ook op kerkelijk vlak. Bretagne viel indertijd onder bisdom Tours. Van daaruit waren er in heel Bretagne Frankische bisschoppen benoemd; alleen die van Quimper was een geboren Bretonner. Convoļon komt met de Frankische bisschoppen in botsing als hij merkt dat zij zich schuldig maken aan simonie. Zij nemen geld aan in ruil voor een priesterwijding.
Nominoė ziet een mogelijkheid om Frankische bisschoppen in Bretagne te vervangen door Bretonse en stuurt Convoļon naar de paus om bij hem zijn zaak te bepleiten. Hopelijk wordt hij niet alleen in het gelijk gesteld, maar brengt hij ook een aantal kostbare relieken mee… De paus is inderdaad ontstemd over wat hij hoort, ook al hebben zich de beschuldigde bisschoppen eveneens naar Rome gespoed om daar te getuigen dat zij nooit en te nimmer een wijding hebben verkocht, het gaat hier alleen om blijken van dankbaarheid. De paus stelt een commissie in van twaalf bisschoppen die de aanklacht tegen de verdachte collega’s moet onderzoeken. Maar Convoļon en Nominoė protesteren, als zij merken dat die commissie geheel uit Frankische prelaten bestaat. De paus staat open voor dit protest en roept in 847 een vergadering van eenenzeventig hooggeplaatste persoonlijkheden uit wereldlijke en kerkelijke kringen bijeen in het Bretonse plaatsje Coatleu, niet ver van St-Congard. Inderdaad worden de verdachte bisschoppen schuldig bevonden en vervangen door Bretonners. Niet dat Convoļon zich liet leiden door politieke motieven. In later tijden zal hij zich immers tegen zijn eigen Bretonse vorst verzetten, als deze zijn trouw aan de wettelijke vorst dreigt te vergeten.
Intussen is het de tijd van de invallen van de Noormaanen. Die hebben als gewoonte een rivier zo ver mogelijk stroomopwaarts op te varen en alles te plunderen wat ze tegenkomen. Nu bleek de ligging van het klooster aan de samenloop van twee rivieren uiterst kwetsbaar. Op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige vorst Salaün trekken zij zich terug naar de plaats Plélan waar Salaün voor hen een nieuw kloostertje bouwt. Daar is Convoļon na een voorbeeldig monnikenleven van boete en gebed, uiteindelijk gestorven.
Hij heeft in Redon een imposant standbeeld bij de samenloop van de Oust en de Vilaine.

[117»Konvoion; 251p:22»Konvoion; 284; 401]


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen