× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1936  Titus Horten

Info afb.

Titus (geboren Franz) Horten o.p.; martelaar onder de nazi’s; † 1936

Sterfdag 25 januari.

Franz Horten werd op 9 augustus 1882 geboren in Elberfeld bij Wuppertal. Hij had twee zussen die allebei kozen voor het religieuze leven. Van zijn vijf broers werd er één priester; een andere trad in bij de dominicanen. Franz zou later diens voorbeeld volgen en de naam Titus aannemen.

Voor het zover was, bezocht hij de lagere school in Frankfurt en Leipzig, waar zijn vader een baan had bij de overheid. Vervolgens ging hij in 1893 naar het gymnasium in Venlo, dat geleid werd door Duitse dominicanen. Om gezondheidsredenen keerde hij terug naar Leipzig, waar hij in 1902 eindexamen deed aan de Thomasschool. Hij staat te boek als een middelmatige leerling.

Zijn moeder hoopte dat hij theologie ging studeren, maar hij gaf de voorkeur aan de Engelse en Franse taal.  Nog geen jaar later, in 1903, stierf zijn vader. Moeder besloot in te treden bij de Zusters Visitandinnen. In 1909 promoveerde hij aan de universiteit van Bonn op een proefschrift over Daniel Defoe. Geconfronteerd met de vraag wat hij met zijn leven ging aanvangen, besloot hij het voorbeeld van zijn broer te volgen en in te treden bij de dominicanen te Vechta. Na de gebruikelijke studies legde hij in 1913 zijn geloften af. Twee jaar later werd hij in Rome priester gewijd.

In 1917 begon hij als leraar en pastor aan het Thomascollege te Füchtel. In 1927 werd hij benoemd tot prior van het klooster. Hij bekleedde dat ambt tot 1933, ondanks het feit dat hij in het jaar van zijn benoeming, 1927, ernstig ziek werd, en men zelfs vreesde voor zijn leven. Intussen stichtte hij een uitgeverij, Albertus-Magnusverlag, die vooral boeken en tijdschriften over de dominicaanse spiritualiteit uitgaf.

In 1933 kwamen de Nationaal-Socialisten aan de macht. Zij begonnen onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de katholieke kerk, en met name de religieuze ordes en congregaties. Die werden ervan beschuldigd deviezen naar het buitenland over te maken, om ze al doende aan de Duitse belasting te onttrekken. Op die beschuldiging werd pater Horten op 8 mei 1935 gearresteerd en in Oldenburg gevangen gezet. Op 4 november van datzelfde jaar werd hij na een schijnproces veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van 70.000 mark. De tijd dat hij vastzat beschouwde hij zelf als een ‘school van Godsvertrouwen’, zoals hij in een brief schreef.

In hoger beroep werd hij - bij wijze van hoge uitzondering - alsnog vrijgesproken. Maar voordat het kwam tot zijn vrijlating, stierf hij in het gevangenisziekenhuis onder onduidelijke omstandigheden. Waarschijnlijk waren hem de slechte behandelingen en het tekort aan goed voedsel fataal geworden.

Het proces tot zijn zaligverklaring loopt.


Bronnen
[Duitse Wikipedia ‘Titus Maria Horten’; devotieprentje; Dries van den Akker s.j./2013.10.19]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen