Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5550 heiligen, 4226 voornamen en 8581 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 97  Timotheus Apostel 


Info afbeeldingen

Timotheus Apostel, Efese, Klein-Azië; apostel & martelaar; † 97.

Feest 4 (oosterse kerk: synaxis der apostelen) & 21 & † 22 (oosterse kerk) & 24 (tot 1969) & 26 januari (sinds 1969 tezamen met de apostel Titus) & 9 mei (overbrenging relieken naar Constantinopel [106]) & 30 juni & 27 september

Geschiedenis
Timotheus is vooral bekend, omdat de apostel Paulus († ca 67; feest 29 juni) aan hem twee brieven heeft geschreven welke in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Hij was afkomstig uit Lystra, een plaatsje in de buurt van Iconium in Klein-Azië (= ongeveer het huidige Turkije). Hij ontmoette Paulus op diens eerste missiereis. De Apostel bekeerde hem tot het christendom. Blijkens Paulus’ tweede brief aan Timotheus behoorden zijn grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunike tot de eerste christenen (2 Timotheus 01,05). Timotheus was zijn 'lievelingsleerling' en werd door Paulus aangesteld tot bisschop ('opziener'). In die hoedanigheid trad hij herhaaldelijk bij belangrijke gebeurtenissen op als plaatsvervanger van Paulus. Ondanks zijn jeugd wist hij bekwaam leiding te geven.
Hij hield Paulus tijdens diens gevangenschap in Rome enige tijd gezelschap, tot hij - althans volgens zeggen van de kerkhistoricus Eusebius († 339) - omstreeks het jaar 63 bisschop werd van Efese, destijds de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.
Efese was in de klassieke cultuur het heiligdom van Artemis, godin van de liefde. Daar vonden in de ogen van Joden en christenen zulke schandalige vertoningen plaats dat Timotheus er manmoedig stelling tegen begon te nemen. Dat werd niet geaccepteerd door de priesters en vereerders van de godin. Hij moest het tenslotte met zijn leven bekopen. Naar verluidt heeft het volk hem doodgeknuppeld of gestenigd.
Volgens de overlevering werd hij opgevolgd door Sint Onesimus († 109; feest 16 februari).
Daarbij wordt de suggestie gewekt dat het hier zou gaan om dezelfde Onesimus, die ter sprake komt in Paulus' brief aan Filemon: de weggelopen slaaf waar Paulus bij Filemon een goed woordje voor doet. Maar sommigen menen, dat dit gezien de tijdsverschillen niet kan kloppen.

Verering & Cultuur
Timotheus' lichaam werd - tezamen met dat van Sint Lucas († 1e eeuw; feest 18 oktober) en Sint Andreas († ca 69; feest 30 november) - in 356 vanuit Efeze naar Constantinopel overgebracht. Ook de kerk van San Giovanni in Fonte te Rome heeft relieken van hem.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen maagklachten. Blijkens 1 Timotheus 05,23 leed hij daar zelf aan!

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, tabberd, staf); soms met een Artemisbeeld; ook wel met knuppel en/of stenen (zijn martelwerktuigen).


[Adr.19--;Bbé.1991; Bri.1953»01.24; Cal.0000(†Titus); Cav.1698p:83; EnE.1951»Timothy; EnF.1984»Timothée;

Frm.1996; Ha1.1838»01.24p:133; Kib.1990; LAu.1979»03.24; Lin.1999; Mül.1860; Pir.1976p:226; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991p:488; Rld.1963»01.24; RR1.1640»01.24; S&S.1989; S&S.1994; SHC.1985»01.04 & 01.22; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2010.02.28]

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 6 dec 2016

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website