Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 616  Ethelbert van Canterbury 


Info afbeeldingen

Ethelbert van Canterbury (ook van Kent), Engeland; eerste Angelsaksische christenkoning; † 616.

Feest 24 februari.

Hij volgde zijn vader Ermenric op als koning van Kent in het jaar 560. Hij was gehuwd met Bertha van Frankrijk, een dochter van koning Caribert van Parijs. Ethelbert was een wijze vorst; hij droeg zorg voor een goede wetgeving en regeerde met vaste hand. Omwille van haar geestelijk leven had Bertha aan bisschop Letard gevraagd haar naar Engeland te vergezellen. Deze heilige man leidde zo'n voorbeeldig leven dat bij de bevolking argwaan en afschuw veranderden in nieuwsgierigheid en sympathie. Met als gevolg dat Ethelbert tenslotte in het jaar 597 toestond dat de heilige bisschop Augustinus, zendeling vanwege paus Gregorius te Rome, en andere missionarissen Christus kwamen preken op zijn grondgebied. Ook hijzelf liet zich uiteindelijk door toedoen van zijn gemalin en de nieuwe predikanten bekeren tot Christus. Zijn doop moet niet lang na het jaar zeshonderd hebben plaats gehad. Daarmee werd hij de eerste vorst op het Britse eiland die Christus aannam. Van nu af besteedde hij veel tijd aan gebed en aan de zorg voor de armen.

Hoewel hij de prediking krachtig bevorderde dwong hij zijn onderdanen niet in de keuze van hun godsdienst. Dat maakte weer zoveel indruk op de naburige koning Sabert dat ook deze zich tot Christus bekeerde, en bovendien aan Ethelbert toestond op zijn grondgebied de eerste kathedraal te stichten. Dat werd St.-Paul's Cathedral in het tegenwoordige Londen, een verre voorloper van het huidige kerkgebouw dat van na de stadsbrand in 1666 stamt en waarvan Sir Christopher Wrenn de architect is.

Daarnaast stichtte hij o.m. ook de kathedraals van Canterbury en Rochester.

Na zijn dood in 616 vermaakte hij zijn paleis aan bisschop Augustinus, de latere heilige Augustinus van Canterbury, en werd hij bijgezet in 'zijn' kathedraal aldaar.

De meeste engelse kerken die hem als patroon hebben heten - heel vertrouwelijk - Saint Albert's.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als koning, meestal in gebed met het visioen voor ogen van Christus als Man van Smarten.

Bronnen
  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 7 aug 2010

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?VerantwoordingBronnenWoordenboek  
KerstafbeeldingenDe 12 apostelenPausenCitatenTante CatoArchiefTegelsBladwijzersNieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website