× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

† 994  Gerard van Toul 


Info afb.

Gerardus van Toul, Frankrijk; bisschop; † 994.

Feest: 23 april & 30 oktober.

Geboren in 935 te Keulen; zag als klein jongetje hoe zijn moeder door de bliksem getroffen werd; koos voor een boetvaardig leven; bezocht de domschool en werd op voorstel van zijn broer, bisschop Bruno I van Keulen door Otto de Grote in 963 tot bisschop van Toul, Frankrijk, benoemd; herbouwde de kathedraal, stichtte het klooster van St-Gengoul, een hospitaal en een aantal scholen waar hij geleerden Griekenland en Ierland liet lesgeven. Toen zijn diocees in 981 en 985 door pest en hongersnood getroffen werd, gaf hij al zijn geld en aandacht aan de zorg voor de armen. Bijgezet in de Stefanuskathedraal van Toul; in 1050 heilig verklaard door Paus Leo IX († 1054), die hem eerder was opgevolgd als bisschop van Toul.

[101; 101a; 102; 103» Gerhard; 105» Gerard; 106; 108» Gerhard; 111a» Gerhard; 132/1p:113; 143» Gé rard; 149/2p:115; 154» Gerard; 180p:78» Gerhard; 340» Gerhard]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 aug 2010

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ook interessant: www.beeldmeditaties.nl