× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca -580  Jeremia van Jeruzalem

Info afb.

Jeremia van Jeruzalem, Egypte(?), profeet; Ü ca 580 vůůr Chr.

Feest 1 mei.

Met Jesaja en EzechiŽl behoort hij tot de drie grote profeten uit het Oude Testament.

Hij had een zuiver zintuig voor Gods gerechtigheid. Vooral de priesters, politieke leiders en rijke mensen van zijn tijd die het met Gods Tora niet zo nauw namen, moesten het ontgelden. Zijn kritische houding werd hem niet in dank afgenomen. Herhaaldelijk probeerde men hem het zwijgen op te leggen. Ook hijzelf geeft te kennen dat hij al de vijandigheid rond zijn persoon van mensen die zijn bloed wel kunnen drinken, soms moe is. Maar het woord van gerechtigheid brandt hem op de lippen, is als een vuur in zijn botten: hij kan niet anders; hij můet zijn mond opendoen. Op een bepaald moment hebben zijn tegenstanders hem in een put gestopt.

Tijdens een inval van de BabyloniŽrs schijnt hij met vluchtelingen meegegaan te zijn naar Egypte. Het is niet duidelijk of dat met zijn instemming gebeurde of niet.

Daarna horen we niets meer van hem. Volgens bepaalde verhalen zou hij in het verre Egypte door volksgenoten zijn doodgestenigd. Zou hij zelfs in dat verre en in die uitzonderlijke omstandigheden doorgegaan zijn met het uiten van zijn aanklachten in naam van JHWH? In dat geval hebben we weinig fantasie nodig om te beseffen dat zijn woorden irritatie zullen hebben gewekt.


Bronnen
[102; 104]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen