× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1260  Jutta van Sangerhausen

Info afb.

Jutta van Sangerhausen (ook van Kulmsee of van Pruisen), Duitsland; weduwe, kluizenares & mystica; † 1260.

Feest † 5 & 12 mei.

Zij was afkomstig uit Sangerhausen in Thüringen, in de buurt van Halle; daar moet ze rond 1220 geboren zijn. In 1235 werd ze uitgehuwelijkt aan Heinrich Haspe, een hoveling in dienst van de Thùringer landgraaf. Het moet in deze tijd zijn dat ze naar Sangerhausen kwam. Zij maakte ernst van haar christelijke levensovertuiging, besteedde thuis tijd aan gebed en bezocht buitenshuis armen en zieken aan wie zij weldeed zoveel zij kon. Zij schreef zelfs een leefregel voor de zieken die aan het hospitaal geboden waren: ze maakte er een soort religieuze gemeenschap van. De patiënten kozen uit hun midden een overste aan wie ze gehoorzaamheid beloofden. Bovendien moesten minder zieken voor ernstiger patiënten zorg dragen. Zo zouden ze beseffen dat ze ondanks hun ziekte geen zinloos bestaan leidden.

In dit alles was Elisabeth († 1231; feest 17 november)haar tot voorbeeld. Ze maakte een pelgrimstocht naar haar graf en was erbij toen haar gebeente  tot de eer der altaren werd verheven en zij als heilige mocht worden vereerd. Trouwens, de gelijkenis tussen Jutta en Elisabeth is opvallend. Ook Jutta’s echtgenoot stierf tijdens een pelgrimstocht naar het Heilige Land. Zo was op haar twintigste al weduwe.

Nu zette zij haar werk van naastenliefde en ziekenverzorging onverminderd voort. In 1256 verliet zij haar landstreek en trok naar Pruisen, waar ze een familielid van haar man had zitten: Hanno van Sangerhausen. Ze liet zich leiden in haar gebedsleven door de bisschop Heidenreich van Kulm. Deze adviseerde zich als kluizenares te vestigen aan het meer van Kulm (Kulmsee). Van daar uit zette zij het soort leven voort, dat zij thuis ook al had geleid: een leven van gebed, vasten en naastenliefde. In haar gebed had ze bijzondere verering voor Gods mensenliefde, uitgedrukt in het Heilig Hart van Jezus. Ze stierf op 5 mei 1260.

Weliswaar geeft het doek van Gross-Ammersleben 12 mei, maar alle andere bronnen, ook de meest recente, vermelden 5 mei.

Verering & Cultuur
Men heeft getooid met vele eretitels: ‘Pelgrim van God’, ‘Zuster van armen en zieken’, ‘Bedelares omwille van de liefde’, ‘Vredestichtster onder de volken´, ´Patrones van het Kulmer land´.

Patronaten
Ze is patrones van Pruisen en het Kulmerland.

Afgebeeld
Ze wordt afgebeeld als kluizenares in gebed; soms met een zon in de hand. Dat is te danken aan een legende.

Legende van de zon

Eens was Jutta met haar medehelpster op de terugweg van een bezoek aan een hulpbehoevende mevrouw. Plotseling werden ze overvallen door onweer. In de verste verte geen huis of schuilplaats te ontdekken. Bovendien werd het aardedonker. Op dat moment begon Jutta te bidden: “O God, U bent de Schepper van het licht. Verlicht ons pad, zodat wij onze bestemming kunnen vinden.” En het was alsof de zon door de duisternis heen brak. Zonder problemen vonden ze verder hun weg.


Bronnen
[Kie.1988p:92; S& S.1992; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2010.04.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen