× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca -1500  Job de Aartsvader

Info afb.

Job de Aartsvader, Edom; dulder & gelovige uit de bijbel; Ü ca 1500 vůůr Christus?

Feest: (30 maart[004] & 27 april (EthiopiŽ) & 6 (oosterse kerk) & 10 mei (westerse kerk) & 22 mei (Jeruzalem)

De persoon van Job komt voor in het gelijknamige bijbelboek in het Oude Testament. Waarschijnlijk gaat het hier niet om een historisch persoon. Hij is een roman-figuur, in wie gelovige ervaringen door een religieus schrijver zo pakkend zijn samengevat, dat men vergat (en vergeet) hier met een verzonnen personage te maken te hebben.

Het verhaal over Job start in de hemel, waar God een gesprek heeft met de Verleider (= duivel), en hem vraagt of hij de gelovige trouw van Job heeft gezien.
"Kunst", zegt de Verleider, "hij heeft alles wat zijn hartje begeert; dan kan ik ook God trouw dienen. Maar wat, als hem al zijn rijkdommen worden afgenomen?"

Dat gebeurt: kinderen, vee, bezittingen, aanzien: alles ontvalt hem; zo heeft hij niets anders meer dan de 'mestvaalt' of 'ashoop' (wij zouden zeggen 'puinhoop') waar hij midden inzit. Zelfs zijn vrouw en vrienden keren zich tegen hem. Zij menen dat al die beproevingen een straf van God zijn voor een zonde die Job begaan zou hebben.
Job ontkent dat er sprake zou zijn van dergelijke fouten. Wat zijn omgeving alleen maar sterkt in haar overtuiging:
"Kijk eens hoe eigenwijs hij is, nu geeft hij nog niet eens toe dat hij gezondigd heeft. Het is wel heel erg met hem. Geen wonder dat God reden genoeg heeft hem te straffen!"

Maar Job houdt vol dat hij geen fouten heeft gemaakt die al deze ellende rechtvaardigen, en daagt God voor het gerecht. Deze verschijnt. (Wat een originele en pakkende schrijver is hier aan het woord! Zo was waarschijnlijk in die tijd nog nergens over een God geschreven).

God houdt zijn pleidooi. Hij wijst Job op alle wonderen die de schepping bevat. Hij doet hem voelen hoe weinig hij daarvan weet, en hoe zijn geest nauwelijks weet door te dringen in de geheimen en mysteries die het leven bevat, zoals Hij, God, dat heeft bedacht en geschapen. Er zijn zoveel dingen op deze wereld waar je verstand bij stilstaat: welnu, het lijden is daar ook ťťn van... Sta tegenover het lijden zoals je staat tegenover alle andere wonderen van de schepping: als tegenover een mysterie.
En Job doet wat God hem aanraadt. En het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Hij krijgt al zijn verloren bezittingen terug en wordt in ere hersteld. Zijn geloof is ongeschokt uit de beproeving te voorschijn gekomen.

De Verleider heeft verloren.

Commentaar

Sommigen menen dat het boek Job afrekent met het idee, dat alle lijden automatisch uitgelegd moet worden als een vergelding van godswege voor fouten, door jou vroeger gemaakt. Anderen leggen er meer de nadruk op dat het boek een soort handleiding is om de trucs van de Verleider doorzichtig te maken en bloot te leggen, zodat je daar attent op kunt zijn. Weer anderen verzetten zich heftig tegen het raamwerk van het boek: de suggestie dat God gewoon maar even mensen- en dierenlevens verloren laat gaan voor een weddenschap met de duivel... enz.

Nog weer anderen vinden het pleidooi van God tegen Job kinderachtig: Hij overdondert Job met zijn scheppingsmacht, lijkt hem zelfs te kleineren, alsof hij zegt: "Praat toch niet over dingen waar je geen verstand van hebt; wat denk je wel wie je bent?". Uiteindelijk zou - volgens deze uitleggers - God toch boven het lijden staan en zich er niet mee inlaten.

Christenen wijzen erop dat God zich in Jezus tenslotte heeft laten kennen als God die weet wat lijden en sterven is, en daarin met de mensen meegaat... naar iets nieuws wat nog geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen.

Verering & Cultuur
Naast het boek Job in het Oude Testament bestaat er ook een apocrief bijbelboek, het 'Testament van Job', geschreven in de 1ste eeuw voor of na Christus.

In de gelovige cultuur heeft het verhaal van Job op vele manieren tot de verbeelding gesproken. Het boek Job verhaalt over het lijden van de gewone en vrome mens. Hij wordt vereerd om zijn berusting, geloof in God en zijn nederigheid.

Zijn liturgische verering komt vooral vanuit het oosten.

In de middeleeuwen werd hij herhaaldelijk gekozen als patroon van hospitalen, ziekenhuizen en vooral van melaatsentehuizen, later verdrongen door Sint Rochus (feest 16 augustus).

BelgiŽ

In de late middeleeuwen was Wezemaal (Belgisch-Brabant) een bedevaartsoord, waar hij vereerd werd in de Martinuskerk. Tot in de huidige tijd vindt op de tweede zondag van mei in Belsele (Puivelde) jaarlijks de bedevaart plaats ter ere van St Job. Eveneens in BelgiŽ ontstond het plaatsje Sint-Job-in't-Goor rond de parochiekerk van St-Job. Wellicht was deze kerk eerst een kapel verbonden aan een Jobs-gasthuis?

Nederland

Hij wordt ook vereerd in de Nederlandse plaatsen Heeze en Berkel-Enschot (Noord-Brabant). Laatstgenoemde plaats kent op 10 mei ook een St.-Jobsbedevaart.

Patronaten
In de gebeden van de gelovigen werd zijn voorspraak ingeroepen tegen melaatsheid, syfilis, aambeien, huiduitslag, zweren, schrammen en builen; tegen alle vormen van narigheid en pijn; en tegen zwaarmoedigheid.

Daarnaast is hij ook patroon van musici en minstrelen.

Afgebeeld
Meestal wordt hij afgebeeld als een man met een baard, zittend op de mesthoop,overdekt met zweren.


Bronnen
[000Ľbijb; 000Ľbk:Alfege:43(& Noach& DaniŽl); 000Ľjrb; 127; 132; 141Ľ05.06; 301p:90(& Mar.-Mag).93.94(leven); 500; Dries van den Akker s.j./2010.04.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen