m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† eind 1e eeuw  Johanna van Chusas 


Info afb.

Johanna van Chusas (ook Mirredraagster), Palestina; weduwe & weldoenster van Jezus; † eind eerste eeuw.

Feest 24 mei & 27 juni (oosterse kerk).

Zij wordt met name genoemd in het evangelie van Lukas: 'Enkele vrouwen die door Jezus van boze geesten en ziekten waren verlost, vergezelden Hem, terwijl Hij rondging door steden en dorpen om de de Blijde Boodschap te verkondigen' (Lukas 08,03). Onder hen bevond zich ook Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chusas. Waarschijnlijk was zij dan ook aanwezig bij Jezus' dood: 'Al zijn bekenden, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren, stonden op een afstand toe te zien' (Lukas 23,49).

Op de eerste dag van de week gaan de vrouwen met vaasjes balsem naar Jezus' graf. In plaats van zijn lijk treffen ze twee levende mannen aan in blinkend witte gewaden. Zij weten te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de doden. De vrouwen gaan terug om dit snel aan de leerlingen te vertellen. Onder hen was Johanna (Lukas 24,01-12); dat was naar alle waarschijnlijkheid de vrouw van Herodes' rentmeester Chusas.

Afgebeeld
Ze wordt afgebeeld met een lam (omdat zij Jezus diende); beurs (ze betaalde Jezus' onderhoud uit eigen middelen); brood en kan. Wanneer ze tot de drie vrouwen bij het graf behoort, heeft ze een vaasje met balsem.

[000»jrb; 100; 101; 101a»Joanna-Chuza; 102»Jeanne; 106; Cowie:47(kerk-Poitiers); 140/2p:366; 140/5p:149; 252; 370/6p:130; 383/2p:131; 500; Dries van den Akker s.j./2010.05.30]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 aug 2010

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!