HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 861  Worhard van St-Bertin

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Het onderschrift luidt: 'Noormannen te paard die aankomen te Sint-Bertijns'.
Rechts de Noormannen.
Op de tegenoverliggende bladzijde (links) een bebaarde abt die hen begroet; hij
wordt vergezeld van drie gewapende lijfwachten.
Daaronder zien we diezelfde abt naast zijn paard. Als een Barmhartige Samaritaan
buigt hij zich over een vrouw die half naakt wordt geradbraakt (Sint Catharina?).
Op de rechter bladzijde zien we hem nog eens.
Nu wordt hij ontvangen door een engel; achter de engel een koning op zijn troon met paladijnen.
De abt draagt geen heiligenkransje, terwijl dat bij de engel wel het geval is. Is hij dus niet heilig?
Omdat het over Noormannen gaat, en over de abdij van Saint-Bertin, plaats ik de afbeelding bij de priester
(en abt?) Worhard van St-Bertin die het slachtoffer werd van de Noormannen.
[Zie Georges Declercq (red.) 'Ganda & Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs' Gent, 1997 p:27]