× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Apostelen TweeŽnzeventig

TweeŽnzeventig Apostelen; Ü 1e eeuw.

Feest 4 januari (synaxis: oosterse kerk) & 15 juli (in onbruik geraakt)

MŁller merkt op 15 juli op dat men op meerdere plaatsen de TweeŽnzeventig gedenkt die Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem voor zich uit zond (Lukas 10,01). Omdat in sommige handschriften het getal van zeventig wordt genoemd, heeft men in de oosterse kerk vanuit de namen die links en rechts in het Nieuwe Testament voorkomen een lijst van precies zeventig apostelen samengesteld. Men putte vooral uit de Handelingen van de Apostelen en de Brieven van Paulus.

In de westerse kerk ontstonden allerhande legenden rond vroege evangelieverkondigers. Omdat zij het evangelie uiterst levendig wisten te brengen, veronderstelde men dat zij tot de kring van de (tweeŽn)zeventig hadden behoord, zelfs als dat, historisch gesproken, onmogelijk was. Hieronder volgt eerst de lijst zoals die door de oosterse kerk wordt aangehouden. Daarna aangevuld met de in de westerse kerk veronderstelde personen.

Naam Mnd.Dag Bijbelverwijzing
Achaicus-Korinte 01.04 1 KorintiŽrs 16,17
Agabus-Jeruzalem 02.13 Handelingen 11,28;21,10
Amplias-Rome (of Ampliatus) 10.31 Romeinen 16,8
Ananias-Damascus 01.25 Handelingen 9,10
Andronicus-Rome 05.17 Romeinen 16,7
Apelles-Smyrna 04.22 Romeinen 16,10
Apollos-AlexandriŽ 09.10 Handelingen 18,24;1 KorintiŽrs 1,12;enz.
Aquila-Rome 07.08 Handelingen 18,1;Romeinen 16,3;enz.
Archippus-Kolosse 11.22 Kolossenzen 4,17;Filemon 2
Aristarchus-Thessaloniki 04.14 Handelingen 19,9;20,4;27,2;Filemon 24
Aristobulus-Rome 03.15 Romeinen 16,10
Artemas-Lystra 10.30 Titus 3,12
Asyncritus-Marathon 04.08 Romeinen 16,14
Barnabas-Cyprus 06.11 Handelingen 4,36;9,27;14,8-20;enz.
Carpus-Thytira 10.13 2 Timotheus 4,13
Clemens-Filippi 04.22 Filippenzen 4,3
Crescens-Galatia 07.30 2 Timotheus 4,10
Crispus-Korinte 10.04 Handelingen 18,8;Rom.16,23;1 Kor.1,14
Epafras-Kolosse 07.19 Kolossenzen 1,7;Filemon 23
Epafroditus-Filippi 03.22 Filippenzen 2,25;4,18
Epenetus-Rome 07.30 [oosterse kerk]
Erastus-Korinte 07.26 Handelingen 19,22;Rom.16,23;2 Tim.4,20
Evodius-AntiochiŽ 05.06 Filippenzen 4,2
Filemon-Kolosse 11.22 Filemon
Filippus-Diaken 06.06 Handelingen 6,1-6
Filologus-Rome 11.04 Romeinen 16,14-15
Flegon-Hyrcania 04.08 Romeinen 16,14
Fortunatus-Korinte 01.04 1 KorintiŽrs 16,17
Gaius-Korinte 11.04 Handelingen 20,4; Rom.16,23;1 Kor. 1,14
Hermas-Rome 11.05 Romeinen 16,14
Hermes-Rome 05.31 Handelingen 14,12;Romeinen 16,14
Herodion-Patras 04.08 Romeinen 16,11
Jacobus-Broeder-des-Heren 10.23 Mt.13,55;Mk.6,3; Galaten 1,19;2,9-12
Jason-Thessaloniki 11.10 Romeinen 16,21
Judas-Thaddeus 10.28 Matteus 10,3;Lukas 6,16
Justus-Eleutheropolis 10.30 Handelingen 1,23;
Kleofas 09.25 Lukas 24,18
Linus 11.05 2 Timotheus 4,21
Lucius-Laodicea 04.22 Handelingen 13,1;Romeinen 16,21
Lukas-Evangelist 10.18 Filemon 24
Markus 10.30 Filemon 24
Markus-Johannes 09.27 Handelingen 12,12
Markus-Evangelist 04.25
Narcissus-Rome 01.04 Romeinen 16,11
Nicanor-Diaken 01.10 Handelingen 6,1-6
Olympas-Rome 01.04 Romeinen 16,15
Onesiforus-Efeze 09.06 2 Timotheus 4,19
Onesimus-Kolosse 02.16 Filemon
Parmenas-Filippi 01.23 Handelingen 6,1-6
Patrobus-Rome 11.04 Romeinen 16,14
Prochorus-Diaken 04.09 Handelingen 6,1-6
Pudens-Rome 05.19 2 Timotheus 4,21
Quadratus 01.04
Quartus-Korinte 11.03 Romeinen 16,23
Rufus-Avignon 11.14 Markus 15,21;Romeinen 16,13
Silas 07.13 Handelingen 15,22-40;17,4;18,5
Silvanus 07.13 2 Kor.1,19; 1 Thes.1,1; 2 Thes.1,1
Simeon-Jeruzalem (zn v Kleofas) 02.18
Sosipater-Korfu 11.10 Handelingen 20,4
Sosthenes-Korinte 11.28 Handelingen 18,17;1 KorintiŽrs 1,1
Stachys-Rome 10.31 Romeinen 16,9
Stefanus-Protomartelaar 12.26 Handelingen 6-7
Tertius 10.30 Romeinen 16,23
Timon-Diaken 04.19 Handelingen 6,1-6
Timotheus-Efese 01.26 Handelingen 16,1;20,4; 1 & 2 Timotheus
Titus-Kreta 01.26 2 Kor.2,13;7,6.13;8,6.16.23;Titus
Trofimus-Arles 12.29 Handelingen 20,4;21,29;2 Timotheus 4,20
Tychicus-Efese 04.29 Hand.20,4; Kol.4,7-8; EfesiŽrs 6,21-22
Urbanus-Rome 01.04 Romeinen 16,9
Zenas 01.04 Titus 3,13


Uit westerse legenden Mnd.Dag
Agatho-Apostel 01.04
Altinus-Orlťans(Chartres) 12.31
Amadour-Rocamadour 08.20
Caesar-Korone 12.09
Cedon-Aix-en-Provence 06.10
Firminus-Amiens 09.25
Julianus-Le-Mans 01.27
Kefas-Apostel 12.09
Martialis-Limoges 06.30
Maternus-Trier 09.14
Matthias-Apostel 05.14
Maximinus-Bisschop 07.29
Potentianus-Sens 12.31
Saturninus-Toulouse 11.29
Savinianus-Sens 12.31
Terentius-Iconium 06.21
Ursinus-Bourges 11.09


Bronnen
[Kib.1990;Lin.1999;SHC.1985]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen