× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 150  Parasceva van Rome

Info afb.

Parasceva (ook Parascve, Petka (Bulgaars), Pjatnitsa (Russisch), Venera, Veneranda of Veneria) van Rome (ook van Constantinopel), Italië; maagd & martelares; † halverwege 2e eeuw.

Feest 26 juli.

Zij werd geboren uit ouders die al christen waren. Zij gaven haar de naam 'vrijdag'; wellicht uit eerbied voor de dag waarop Jezus was gestorven; of misschien gewoon, omdat het kind op die dag werd geboren. Van jongs af leidde zij een vroom leven en wist op die manier velen tot Christus te brengen.

Bij de dood van haar ouders deed zij alle geërfde bezittingen van de hand, liet de opbrengst ten goede komen aan de armen en wijdde zich voortaan geheel aan Christus. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Antoninus Pius (138-161) zouden joden haar bij de autoriteiten hebben aangegeven. Aanvankelijk probeerde de rechter tijdens de verhoren haar met zoete broodjes tot andere gedachten te brengen. Toen dat niet lukte ging hij over tot martelpraktijken. Zo hielden de beulen hete ijzers tegen haar blote lijf en werd haar een roodgloeiende helm op het hoofd gedrukt. Maar met Gods hulp wist zij alle folteringen manmoedig te doorstaan. Op een goed moment zag zij kans uit de gevangenis te ontsnappen, verliet Rome en begon Christus te preken in de omgeving op het platteland.

Tot twee keer toe werd zij in de dorpen waar zij rondtrok, gearresteerd en aan martelingen onderworpen. Maar telkens wist zij ervan te herstellen en ongebroken verder te gaan. Uiteindelijk werd zij door de vandaal Tarasius, een plaatselijk vorst, gearresteerd en ter dood gebracht.

Verering & Cultuur

In later eeuwen werden haar relieken naar Constantinopel overgebracht. In de oosterse kerk is 'Onze Heilige Moeder' zeer populair. Zij is patrones van de Slavische volkeren en wordt er vereerd als heilige genezer. Bovendien is ze beschermheilige van de vrouwen die de verantwoording hebben voor de huishouding, van de werkende vrouwen, en van de meisjes vlak vóór en tijdens het huwelijk; ook nog van handels- en kooplieden; waarschijnlijk omdat vrijdag (haar naam!) de marktdag was. Daarnaast is zij beschermvrouwe van de dieven die op marktdag actief waren; ook van de juristen, die op marktdag snelrecht spraken.

Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen koorts, kiespijn en hallucinaties. Zij is beschermheilige van het water, het vee en van het koeien in het bijzonder.

Zij wordt afgebeeld met lijdenswerktuigen (vanwege haar naam); ook wel met een draak (de legende vertelt, dat zij tijdens haar prediking een draak wist te doden: waarschijnlijk een symbolische aanduiding voor het heidendom, dat zij verdreef door de prediking van het evangelie).

[Omdat haar legende veel overeenkomst vertoont met die van Veneria van Rome (feest 14 november), vermoeden onderzoekers, dat het hier om dezelfde persoon gaat. Een argument daartégen is het feit, dat ze op verschillende dagen worden gevierd.]


Bronnen
[000» jrb:Parasceva (< 1800:Tó th); 139/3p:110; 500; Dries van den Akker s.j./2001.07.23]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen