× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1490  Beatrice da Silva Mendes

Info afb.

Beatrice da Silva Mendes, Toledo, Spanje; stichteres; † 1490.

Feest 16 & 18 augustus.

Zij was als Portugees meisje van adel geboren in 1424 te Ceuta, Marokko. Op drieëntwintigjarige leeftijd begeleidde zij haar tante, Isabella van Portugal, naar Toledo, die daar in het huwelijk trad met koning Juan II van Castilië. Beatrice was  Isabella’s belangrijkste hofdames. Zij hield zich zo veel mogelijk afzijdig van het mondaine hofleven, maar haar opvallende schoonheid bracht nogal wat onrust te weeg op het paleis. Dat ergerde Isabella zozeer dat zij besloot haar nichtje uit de weg te ruimen. Ternauwernood ontsnapte Beatrice aan de hinderlaag die haar meesteres had gelegd.

Zij verruilde het leven aan het hof voor dat van een kloosterzuster. Zij trad in bij de cisterciënzerinnen van de plaatselijke abdij St-Dominicus-van-Silos. Veertig jaar lang maakte zij deel uit van die communiteit. In haar gebedsleven kreeg ze bijzondere visioenen van Maria die haar verscheen als ‘Onbevlekte Ontvangenis’, het feit dat Maria vanaf haar conceptie in de moederschoot zonder erfzonde was.

Deze devotie voor Maria’ Onbevlekte Ontvangenis is opvallend, aangezien het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis (feest 8 december) pas in 1854 - dus ongeveer vierhonderd jaar later - voor de gehele Kerk werd afgekondigd.

Uiteindelijk ging ze ertoe over zelf een zustercongregatie te stichten, de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, kortweg ‘conceptionistes’ genoemd. Zij namen de regel van Sint Benedictus aan († 550; feest 11 juli). Beatrice stierf enkele ogenblikken nadat zijn haar plechtige geloften in de nieuwe orde had afgelegd: 16 augustus 1490; zesenzestig jaar oud. Het was paus Paulus VI († 1978) die haar in 1976 heilig verklaarde.

Na Beatrice’s dood ging de congregatie over op de regel van Sint Clara († 1253; feest 11 augustus). De zusters van de Orde van de Immaculta Conceptio (O.I.C) hebben vestigingen in Spanje, Marokko, Latijns- en Midden-Amerika (México) en één vestiging te Bastogne, België. Ze leiden een contemplatief leven, met een spiritualiteit die vooral op  Maria is gericht. Zij dragen een wit habijt met blauwe mantel, precies zoals Maria aan hun stichteres verschenen was.


Bronnen
[Bbé.1991; Hny.1957p:110; Rge.1989; TSÉ.1994:193; Vat.2001; Dries van den Akker s.j./2014.10.19]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen