× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 252  Censurinus van Ostia en 17 anderen

Censurinus van Ostia, ItaliŽ; staatsambtenaar & martelaar met de bisschop Quiriacus en 17 gevangenbewaarders: Amandinus, Commodus, Cyprius, Eusebius, Felix, Herculanus, Hermus, Maurus, Maximus, Menas, Monachius, Olympius, Rusticus, Staurocinus, Taurinus, Venerius en de tribuun Theodorus; Ü 252.

Feest 5 september.

Censurinus was een hooggeplaatste staatsambtenaar. Toen bekend werd dat hij christen was, werd hij gevangen gezet. Maar vanwege zijn hoge positie kreeg hij het privilege bezoek te ontvangen. Zo werd hij bezocht door de priester Maximus met diens diaken Archelaus en Aurea, een vrouw die maagd was gebleven omwille van Christus en aldus vrij was om zich te wijden aan werken van barmhartigheid.

De toewijding, de levensvreugde en de vrome levenswandel van al deze mensen maakten diepe indruk op de gevangenbewaarders. Toen er ook nog wonderen en genezingen plaatsvonden kwamen er negentien met het verzoek christen te mogen worden. Hun namen zijn bewaard gebleven: Amandinus, Commodus, Cyprius, Eusebius, Felix, Herculanus, Hermus, Maurus, Maximus, Menas, Monachius, Olympius, Rusticus, Staurocinus, Taurinus, Venerius en de tribuun Theodorus. Zij werden gedoopt door priester Maximus; Aurea trad op als doopgetuige. Vervolgens ontvingen zij uit handen van bisschop Quiriacus de sacramenten van het vormsel en de eucharistie. Toen dit de keizer ter ore kwam, liet hij allen als staatsgevaarlijk om het leven brengen.

De marteldood van Maximus, Archelaus en Aurea wordt herdacht op 23 augustus.


Bronnen
[Adr.19--/09p:37/; Dries van den Akker s.j./2007.08.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen