m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

† ca -660  Judith Jodin 


Info afb.

Judith Jodin, Betulia, Israël; heldin; † ca 660 vóór Chr.

Feest 24 maart & 7 september.

Over haar wordt verteld in het boek Judith, dat door de protestanten niet als een volwaardig bijbelboek wordt beschouwd, maar door de katholieken wel, zij het van wat minder belang; vandaar dat het door hen 'deutero-kanoniek' wordt genoemd: 'van de tweede lijst'.

Volgens het daarin vertelde verhaal zou de stad Bethulië ten tijde van Nebukadnessar † 562 vóór Chr.) belegerd zijn geweest door de Assyriërs. Het leger stond onder aanvoering van Holofernes. De inwoners waren uitgeput en de wanhoop nabij. Maar Judith sprak hun moed in, en begaf zich in haar mooiste gewaden naar het vijandige legerkamp, en wist zo Holofernes het hoofd op hol te brengen. Hij richtte voor haar een feestmaal aan, waar zij heel weinig, maar hij des te meer bij dronk. Tenslotte werd hij overvallen door slaap. Dat was het moment voor Judith om een zwaard tevoorschijn te halen en generaal Holofernes het hoofd af te slaan. Dat verborg zij in haar gewaden, en eenmaal in de stad gekomen toonde zij het aan de bewoners. Dezen raakten bij het zien hiervan in een ware overwinningsroes, deden een uitval en wisten de vijand te verdrijven.

Zij wordt meestal afgebeeld met het afgeslagen hoofd van Holofernes in de ene en het zwaard in de andere hand.
Zij is de nationale heldin van de staat Israël.

[301p:165; 500; Dries van den Akker s.j/2007.08.31]

Bronnen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11 aug 2010

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!