× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† vóór 1276  Rogerus van Barletta

Rogerus van Barletta (ook van Cannae), Italië; bisschop; † vóór 1276.

Feest 15 oktober & 30 december (te Barletta).

In 1276 besloten de inwoners van het Zuid-Italiaanse dorpje Barletta relieken (= overblijfselen van heilige personen) te gaan stelen uit de kathedraal van het nabijgelegen Cannae (dat is de plaats waar in 216 vóór Christus Hannibal de Romeinen had verslagen). In hun kerk immers hadden ze nog helemaal geen enkele reliek. Met een kist vol relieken kwamen ze van hun strooptocht terug. Bovendien hadden ze het lichaam van de onlangs gestorven bisschop van Cannae, Rogerus, weten buit te maken, plus nog een grote kerkklok, de marmeren bisschopszetel en een schat aan kerkelijk vaatwerk, voor het merendeel gouden en zilveren voorwerpen.

Maar het jaar daarop beval de paus dat ze alles terug moesten geven. Alleen het lijk van bisschop Rogerus mochten ze houden. Dat had de bisschop die op dat moment te Cannae resideerde goedgevonden. Waarschijnlijk zal zijn voorganger Rogerus dus wel niet zo heilig geweest zijn, anders hadden ze hem zeker als een kostbaar bezit terug willen hebben...

In Barletta echter was men de mening toegedaan dat ze met Rogerus wel degelijk een echte heilige in huis hadden. Ze begonnen hem te vereren en in hun gebed om zijn voorspraak te vragen. Voor de plechtige Heilige Mis die elk jaar op zijn feestdag, 30 december, wordt opgedragen, werd dit gebed opgesteld:

"Almachtige, eeuwige God,
door uw toedoen is de heilige Rogerus van Cannae
hier in Barletta terecht gekomen (sic!):
wij bidden U,
dat wij op grond van zijn verdiensten en deugden
voor altijd van alle kwaad
gevrijwaard mogen zijn.
Amen."


Bronnen
[000; 104; 105; 106; Dries van den Akker s.j./2007.10.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen