× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 889  Alfred de Grote

Info afb.

Alfred de Grote; koning & weldoender; † 889.

Feest 28 oktober.

Alfred was koning der Saksen. Hij leefde van 849-889. Hij was de zoon van koning Aethelwulf. Een deel van zijn jeugd heeft hij in Rome doorgebracht waar Paus Leo IV († 855; feest 17 juli) hem tot Romeins consul benoemde. Terug in Engeland heeft hij als aanvoerder van het Angelsaksische leger een felle oorlog gevoerd tegen de Noormannen. Het gelukte hem hun koning Gunthorn te bekeren en te laten dopen. Hij werd zijn Peetvader.

Later herstelde hij de Christelijke Kerk in Engeland. Hij werd goede vrienden met verschillende kloosteroversten, omdat hij voor (toen zeldzame) Latijnse handschriften zorgde, die de monniken overschreven en vertaalden. Hijzelf vertaalde ook vele belangrijke boeken, zoals de werken van Augustinus en Paus Gregorius.

Zijn feest is nooit officieel door de Kerk erkend.
Bekend is zijn afbeelding in een versierde letter in een Engelse Kroniek uit de 12e eeuw. (British Museum).


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2007.10.16]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen