× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1617  Alfonsus Rodríguez

Info afb.

Alfonsus (ook Alonso) Rodríguez sj, Palma de Mallorca, Spanje; lekenbroeder; † 1617.
Feest 31 oktober.

Hij werd geboren in de Spaanse stad Segovia in 1532 of 33. Als jongen maakte hij kennis met de jezuďetenpater Petrus Faber († 1546; feest 2 augustus); die kwam bij zijn ouders logeren, toen hij in de stad een volksmissie preekte. Dat moet gebeurd zijn kort nadat de jezuďetenorde officieel door de paus was goedgekeurd ( 27 september 1540). Hij bereidde de jonge Alfonsus voor op zijn Eerste Heilige Communie.
Tegen zijn twaalfde stuurde vader hem naar het zojuist opgerichte jezuďetencollege in Alcalŕ. Maar na één jaar moest de jongen alweer naar huis terugkeren, omdat vader plotseling was overleden. Hij moest de stoffenhandel overnemen.
In 1557 trouwde hij met Maria Suarez. In vier jaar tijd kreeg het echtpaar kreeg twee zoons en een dochter, Gaspar, Alonso en Maria. Eerst ging zijn bedrijf failliet en vervolgens kwamen kort na elkaar zijn dochtertje, zijn vrouw, zijn twee jongens en zijn moeder te overlijden. Toen had hij alleen nog zijn geloof om zich aan vast te klampen. Hij was achtendertig jaar en net als Sint Paulus destijds stelde hij de vraag: 'Heer wat wilt Gij dat ik doe?'

Hij wendde zich tot de jezuďeten met de vraag of hij priester mocht worden. Maar gelet op het feit dat hij maar één jaar middelbare-schoolopleiding had en vervolgens de studie van filosofie en theologie nog zou moeten doorlopen, werd hij te oud bevonden. Bovendien vroeg men zich af of hij wel sterk genoeg zou zijn voor het soms harde leven van een jezuďet. Alfonsus liet zich er niet door uit het veld slaan. Hij begon zelf te studeren. Toen zijn geestelijk leidsman werd overgeplaatst naar Valencia, verhuisde hij mee. Na twee jaar verzocht hij nogmaals bij de jezuďeten te mogen intreden, als priester of lekenbroeder, dat maakte niet uit. Ook in Valencia werd hij afgewezen, maar het was pater provinciaal zelf die het advies van zijn medebroeders in de wind sloeg en Alfonsus aannam als kandidaat-lekenbroeder. Dat gebeurde op 31 januari 1571. Na een half jaar werd hij gezonden naar het pas gestichte college Montesion in Palma de Mallorca. Hij arriveerde er op 10 augustus van hetzelfde jaar. Aanvankelijk verrichtte hij bescheiden en dienstbaar allerhande werkzaamheden. Vanaf 1579 zou hij bijna veertig jaar lang onafgebroken de functie van broederportier vervullen.

Hij was een man van gebed, grote eenvoud en diepe vroomheid. Wanneer je hem ook tegenkwam, hij had altijd een rozenkrans bij de hand. Als er iemand belde aan de poort, stelde hij zich voor dat God zelf aan de deur stond en dat hij de gast in die geest wilde ontvangen. Velen kwamen hem opzoeken om goede raad van hem te ontvangen. Een van hen was de priesterstudent Pedro Claver († 1654; feest 9 september). Als voormalig handelsman en als medebroeder van missionarissen die uitgezonden waren naar de uiteinden van de aarde, wist hij te vertellen dat er in de Nieuwe Wereld vreselijke dingen gebeurden. Vanuit Afrika werden door Spanjaarden, Portugezen, Hollanders en Engelsen negers naar Zuid-Amerika overgebracht, om daar voor goudgeld op de markt verkocht te worden. Ze werden in de goud- en zilvermijnen te werk gesteld en stierven als ratten. "Het goud en zilver waar onze kerken en paleizen mee zijn versierd, kost duizenden mensenlevens, en er schijnt niemand te zijn die zich om die arme mensen bekommert", zo besloot broeder Alfonso. Van dat ogenblik af, stond het voor Pedro vast dat hij daar naartoe wilde. Pedro zou uitgroeien tot de Apostel van de negerslaven.

Reeds bij zijn leven werd broeder Alfonsus beschouwd als een ware heilige. Toen de oude dag hem vergeetachtig maakte bestond zijn gebed alleen nog maar in het prevelen van de namen van Jezus en Maria. Hij stierf omringd door zijn medebroeders. Het was paus Leo XII die hem in 1825 († 1829) zalig verklaarde. Op 15 januari 18888 werd hij tezamen met zijn vertrouweling Pedro Claver door paus Leo XIII († 1903) heilig verklaard.

Afgebeeld
Op afbeeldingen ziet men hem altijd in gebed, vaak met een rozenkrans.


Bronnen
[Koc.1934; Tyl.1984;   Dries van den Akker s.j./2014.10.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen