× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 696?  Rumwold van Buckingham

Rumwold (ook Romald, Rumbald, Rumbold of Rumwald) van Buckingham, Engeland; belijder; † 696(?)

Feest 2 & 3 november.

Deze heilige is alleen bekend middels een hoogst wonderlijke, middeleeuwse legende.

Hij zou een kleinkind geweest zijn van koning Penda († 654) van Mercia, een van de koninkrijkjes waarin het Britse eiland in de vroege middeleeuwen was verdeeld. Diens dochter was namelijk getrouwd met een heidense prins van het koninkrijkje Northumbrië. Uit hen werd te Sutton de kleine Rumwold geboren. Vandaar dat het plaatsje sindsdien King's Sutton heet, in Northumbershire. Helaas stierf het kind alweer drie dagen na de geboorte. Maar vóór die tijd had het herhaaldelijk beklemtoond 'Ik ben christen'; in één adem had hij zijn geloof in de Heilige Drie-Eenheid uitgesproken en gevraagd om de sacramenten van doop en eucharistie. Deze werden hem toegediend door de aanwezige priesters Widerin en Edwold. Vervolgens hield de zuigeling een preek over de Heilige Drie-Eenheid en de noodzaak van een deugdzaam leven, waarbij hij vaardig gebruik maakte van citaten uit de Heilige Schrift en de geloofsbelijdenis. Tenslotte kondigde hij zijn eigen aanstaande dood aan en sprak als wens uit, dat hij eerst begraven wilde worden in King's Sutton, vervolgens in Brackley en tenslotte in Buckingham. Daarna blies het bijzondere kind de laatste adem uit.

Verering & Cultuur
Het was dan ook in de drie genoemde plaatsen dat Rumwold enige verering genoot. Vóór de verovering van Engeland door de Noormannen stond zijn schrijn in Buckingham.

Er waren kerken aan hem toegewijd in Kent, Essex, Northumbershire, Lincolnshire, Dorset en North Yorkshire; in het laatste graafschap lag het naar hem genoemde plaatsje Romaldkirk.


Bronnen
[115a:424; 142jr0696; Dries van den Akker s.j./1998.11.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen