× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1242  Edmund Rich van Abingdon

Info afb.

Edmund (ook Edmé) Rich van Abingdon, Engeland(ook van Pontigny, Frankrijk); aartsbisschop; † 1242.

Feest 16 & 20 november.

Hij was afkomstig uit Abingdon, waar hij in 1180 werd geboren. Hij deed zijn studies aan de universiteit van Oxford  en Parijs. Intussen verkeerde zijn ouderlijk huis in grote problemen. Vader was er vandoor gegaan zonder een cent achter te laten. Moeder bleef met een aantal dochters achter. Toen zij overleed, was Edmund verantwoordelijk. Hij keerde vanuit Frankrijk naar huis terug en probeerde een klooster te vinden dat de zorg voor zijn zussen voor zijn rekening wilde nemen. Maar zijn zussen waren arm; ze brachten geen bruidschat mee, zodat de kloosters hun poorten gesloten hielden. Gelukkig was de priorij van Catesby bereid ze zonder enige vergoeding te aanvaarden. Boze tongen beweren dat Edmund geen cent aan zijn zussen wenste uit te geven, terwijl hij voor zichzelf heel wat te besteden had! Eén van die zussen was de latere priorin Alice († 12780; sterfdag 24 augustus). Hoewel nooit heilig verklaard, werd ze wel als zodanig beschouwd.

Van 1219 1226 was Edmund professor filosofie te Oxford. In 1222 kreeg hij een aanstelling tot schatmeester van de kathedraal van Salisbury. In 1233 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Canterbury.

Hij was een man van rechtdoorzee en onbuigzame principes; uiterst rechtvaardig en strikt rechtlijnig, als het ging over het onderhouden van wetten en regels. Dat bracht hem in conflict met de koning, Hendrik III, met een aantal abdijen en met zijn eigen kapittel (kring van adviseurs). Hij kwam zelfs recht tegenover de pauselijk gezant te staan. In 1240 trok hij zich terug in de cisterciënzer abdij te Pontigny, Frankrijk. Twee jaar later stierf hij te Soisy, op weg naar Rome. Hij werd bijgezet, naar men zegt in monnikshabijt, in de abdijkerk van Pontigny, Bourgondië. Daar wordt hij vereerd als Saint Edmé.

Intussen was hij als aartsbisschop van Canterbury opgevolgd door Bonifatius van Savoie († 1270; feest 13 maart).

Reeds vijf jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard door paus Innocentius IV († 1254): 1 november 1247.

Hij is patroon van het bisdom Portsmouth.

Hij wordt afgebeeld met de Maagd Maria aan wie hij een ring geeft of met een verschijning van Maria en het kind Jezus.


Bronnen
[GrM.1995; Lin.1999; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2008.09.26]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen