× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1200  Hugo van Lincoln

Info afb.

Hugo van Lincoln (ook van Avalon, Frankrijk) o.cart., Engeland; bisschop;† 1200.

Feest 17 november.

Hij moet rond 1140 geboren zijn in de Bourgondische stad Avalon. Toen hij op 20-jarige leeftijd intrad bij de kartuizers, was hij op dat moment regulier kanunnik. In 1175 werd hij door Koning Hendrik II († 1189) van Engeland gevraagd om ook op zijn grondgebied een kartuizerij op te richten. Hem werd daartoe een landgoed in Witham, Somerset, ter beschikking gesteld. Deze onderneming had heel wat voeten in de aarde. Want Hugo begon de koning erop te wijzen dat hij eerst de mensen schadeloos moest stellen die hij uit hun huizen moeten verdrijven om de grond vrij te maken.
In 1181 werd hij gekozen tot bisschop van Lincoln. Hij groeide uit tot een wijs en alom geliefd bisschop. Hij stierf op zestigjarige leeftijd, diep betreurd door al zijn onderdanen, maar vooral door de joden binnen zijn bisdom: hen had hij altijd beschermd en de hand boven het hoofd gehouden. (

Dat is extra bitter wanneer we voor ogen houden dat vijfenvijftig jaar later in datzelfde Lincoln achttien joden zullen worden opgehangen op (valse!) verdenking van de moord op de kleine Hugo († 1255; feest 18 augustus).

Verering & Cultuur
Bij Hugo's begrafenis gaven de koningen van Engeland en Schotland acte de présence om zijn kist te dragen. Hij was de eerste kartuizer die heilig werd verklaard: 1220. In 1280 werden zijn relieken overgebracht naar het koor van de kathedraal van Lincoln.
Hij wordt - net als zijn naamgenoot van Grenoble - vaak afgebeeld met een zwaan bij zich. Deze vogel is het symbool van de voorliefde voor eenzaamheid en past dus goed bij kartuizers. Maar zijn tijdgenoten vermelden dat een van de zwanen die rondzwommen in de vijver van Stow dichtbij Lincoln, zich beschouwde als Hugo's persoonlijke gezel. Wanneer de abt eraan kwam begon het dier zich als een bezetene aan te stellen. Zolang Hugo in Lincoln verbleef volgde de zwaan zijn baas waar deze ook ging; het beschermde hem tegen allerlei onraad. Als vader abt weer vertrok, keerde het terug naar zijn medezwanen in de vijver. Het schijnt dat het dier ook Hugo's dood heeft voorvoeld. Het heeft hem vele jaren overleefd.


Bronnen
[000»bk:Tückelhausen:37; Bll.1990; Gre.1983p; Hlm.1994p:147(kerk); Kib.1990kol:552; Kno.1965p:71; Lin.1999; Mül.1860; Nwm.z.j.jr1200; R-C.1893p:448; Rge.1989»Hugh; Rgf.1991»Hugues; RR2.1640»11.17; S&S.1994; Vce.1990»Hugh-Avalon; Zur.1987; Dries van den Akker s.j./2007.11.06]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen