m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

Vis spuwt Jona  (74 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: België, Brugge, Begijnhof.

De profeet Jona krijgt de opdracht te gaan preken in de wereldstad Nineve. Hij voelt er niets voor en neemt een schip de andere kant op. JHWH ontketent een storm. Jona beseft dat hij de bemanning in gevaar brengt en zegt dat ze hem overboord moeten gooien. Ze doen het met tegenzin. Hij wordt verslonden door een reusachtige vis. In de buik van de vis komt hij tot inkeer en smeekt om genade en redding.

Jona 2
(11) Toen sprak JHWH tot de vis en de vis spuwde Jona op het droge.

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!