m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...

Vlucht naar Egypte  (87 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: België, Brugge, Jezuïetenhuis.

Matteüs 2
(13) Nadat [de drie wijzen] vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder,vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden. (14) Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.

VoorwoordLeeswijzerHoe wordt men heilig?Verantwoording afb.BronnenWoordenboekGastenboek
Ga ook eens naar www.beeldmeditaties.nl Interessant!