× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
KOEN

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Verkorte variant van KOENRAAD

Betekenis

1 Van oorsprong Germaanse naam, samengesteld uit twee delen:
1.1 'Koen-' = 'koen', 'dapper',
1.2 '-raad' = 'beraden', 'raad'.
De naam betekent dus ongeveer: 'dapper en beraden' of 'dappere raadgever' of 'bekwaam in het raadgeven'.

2 Langzamerhand werd de verkorte vorm Coen (afgeleid van de oudere vorm 'Kuno' beschouwd als een aparte voornaam.

Heiligen

Konrad van Parzham
Feest 21 april

Konrad van Konstanz
Feest 26 november

Cono van Plougrescant
Feest 4 april & 18 juli

Konrad van Trier
Feest 1 juni

Er zijn nog veel andere heiligen en zaligen die Conradus, Konrad of Kuno heten, zoals bv.:

Konrad van Utrecht
Feest 14 & 27 april

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen