× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
MAAIKE

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

Komt van MARIA

Betekenis

In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:
1 van oorsprong Egyptische naam: ‘welgevormd’, ‘schoon’; door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind.
2 Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: ‘stilla maris’ = ‘druppel van de zee, stilaan verbasterd tot ‘stella maris’ = ‘sterre der zee’. Ook is geopperd ‘verhevene (over de zee)’.
3 van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt): houdt verband met ‘bitter’ of met ‘weerspannigheid’.

Heiligen

Maria, moeder van God. De belangrijkste Mariafeesten zijn:

Maria's dood (= Maria ten hemelopneming)
Feest 15 augustus

Maria geboorte
Feest 8 september

Maria Onbevlekt Ontvangen
Feest 8 december

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen