× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
VERA

Download hier l een .pdf bestand met de betekenis en een korte beschrijving van de heilige(n) op een A4-tje.

De Russische vertaling van FIDES

Betekenis

1 Russisch voor 'geloof', 'vertrouwen'; vertaling van het Latijnse 'Fides' of van het Franse 'Foy' of 'Foi'.
Te Rome worden de martelaressen Fides, Spes en Charitas vereerd, tezamen met hun moeder Sofia († ca 120: zie onder bij 'Fides van Rome' en/of 'Pistis van Rome' en/of 'Vera van Rome'); hun namen betekenen Geloof, Hoop en Liefde; in het Russisch resp. 'v(j)era' (= Vera), 'nadja' (= Nadia) en 'ljoebóv' (= Lubov); hun moeder heette Wijsheid. Deze vrouwen dragen dus de namen van de belangrijkste christelijke deugden. We kunnen ons afvragen of zijzelf deze namen met opzet zo gekozen hebben op het moment dat zij - als volwassenen - werden gedoopt, en hun leven voortaan niet meer op de Romeinse, maar op de christelijke manier wilden inrichten. Dan zouden zij met de keuze van deze namen a.h.w. de verandering van levenshouding hebben bezegeld. Het kan echter ook zijn, dat het om legendarische personen gaat; dan zouden de belangrijkste christelijke deugden aanvankelijk als personen zijn voorgesteld, en vervolgens in het volksgeloof voor historische personen zijn gehouden.

2 De klankovereenkomst met het Latijnse 'vera' (vrouwelijke vorm van 'verus' = 'waarachtig', 'eerlijk') berust op
toeval, maar heeft wel voor verwarring gezorgd rond de betekenis van deze naam.

3 Vera kan ook een verkorting zijn van Veronica (= 'overwinning brengend')

Bijzonderheden

Gemeten over de jaren 1990-1994 stond Vera gedeeld 10e op de lijst van de populairste meisjesnamen in Nederland.

Heiligen

Fides van Rome
Feest 1 augustus, 17 september (oosterse kerk) & 30 september

Foy van Conques
Feest 6 oktober

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen