× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Geloften

Elke kloosterling legt de drie geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. De bedoeling ervan is zich geheel en al aan God toe te wijden: men doet - vrijwillig! – afstand van de beschikking over zijn eigen leven.
De gelofte van armoede houdt in dat je geen eigen geld en goed meer hebt; daar mag de kloosteroverste over beschikken.
De gelofte van zuiverheid houdt in dat je geen eigen relaties aangaat; al je relaties staan in het teken van het geloof (troosten, helpen, samen bidden enz.); één van de gevolgen is dat je dus niet trouwt of een vaste relatie aangaat met een eigen partner.
De gelofte van gehoorzaamheid houdt dat je niet beschikt over je eigen levensinrichting. De kloosteroverste mag zeggen wat jij moet doen of laten.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen