Overzicht BM  m Gastenboek m Vertel verder m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5546 heiligen, 4226 voornamen en 8566 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

Gnosticisme

Gnosticisme was een vorm van religieuze filosofie uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.
De aanhangers ervan zeiden van zichzelf, dat zij zonder tussenkomst van mensen of materiŽle middelen een alomvattende kennis verworven hadden van God en de voor gewone mensenogen verborgen ordening van de wereld.
Ook het vroege christendom werd erdoor beÔnvloed. Als godsdienstig-wijsgerige stroming vermengde het de leer van het christendom met wetenschappelijke en mystieke elementen uit allerlei filosofieŽn en godsdiensten.
De meeste gnostieke stromingen hadden een sterk ketters karakter.
Dat was het geval, wanneer de gnostici meenden, dat zij door hun kennis boven andere mensen verheven waren; en wanneer hun kennis niet getoetst mocht worden aan de bronnen van de geloofsgemeenschap (bijbel, dogma, traditie).
Het zal duidelijk zijn, dat vele gnostici ontkenden, dat Christus echt mens was geweest.
Ketterse gnostieken werden onder meer al bestreden door Sint Ignatius van AntiochiŽ( Ü ca 107).

© A. van den Akker s.j.