× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Onbevlekte Ontvangenis
Immaculata Conceptio

Het dogma van Maria's Onbevlekte Ontvangenis (Immaculata Conceptio) houdt niet in dat Maria maagd was op het moment dat zij Jezus baarde (= maagdelijke geboorte), maar dat zij als mens in de moederschoot ontstond ('conceptie') zonder de gebruikelijke 'vlek' van de erfzonde; dit met het oog op haar uitverkiezing dat zij de Moeder van God moest worden.
Het feest ervan werd geplaatst op 8 december.
Logisch, want Maria's geboortefeest stond al sinds eeuwen op 8 september, de dag waarop in de vijfde eeuw te Rome de kerk van Maria's Geboorte was ingewijd.
Men hoefde dus eenvoudig negen maanden terug te tellen om op de dag van haar conceptie, ontvangenis in de moederschoot, uit te komen.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen