× 

Klik in dit venster op
http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.

 m Contact
Andreas 
WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamenMeer...     

Proost

Proost is afgeleid van het Latijnse woord 'praepositus' (= 'overste' of 'voorzitter').
De voorzitter van een college van kanunniken werd met deze term aangeduid.In sommige kloosters was het de benaming voor de overste.

© A. van den Akker s.j.