× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Vrije Kunsten
Zeven vrije kunsten

In de middeleeuwen werd men op school onderwezen in de zogeheten 'zeven vrije kunsten':
grammatica, retorica, dialectiek (= redeneerkunde), wiskunde, aardrijkskunde, muziek en sterrenkunde.
Ze stammen reeds uit de klassieke Oudheid en werden daar 'vrij' genoemd, omdat alleen een vrij man kon studeren. Slaven werkten in absolute gehoorzaamheid aan hun meester. Dat gold ook nog voor de middeleeuwse boeren.
Alleen edelen en mannen die voor een geestelijk ambt bestemd waren, konden studeren. Een afgestudeerde kreeg de titel 'Magister Artium' (= 'Meester in de Kunsten'). Wetenschap werd gezien als kennis van Gods schepping en de geheimen die door Hem daarin waren gelegd.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen