× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1  JEZUS' Besnijdenis

Info afb.

Jezus.Besnijdenis; het jaar 1

Feest 1 januari

Jezus' Besnijdenis
Naar goed Joods gebruik moesten alle mannen aan God de Heer worden toegewijd d.m.v. de besnijdenis; het is het teken van het verbond tussen God en zijn volk, dat op Abraham, de aartsvader van het geloof, teruggaat. De besnijdenis diende te geschieden op de achtste dag na de geboorte van het kind.
Bij Lukas lezen we dan ook: 'Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de Naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd, voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen' (Lukas 02,21).

Verering & Cultuur
Aangezien de geboorte van Jezus sinds 366 op 25 december is geplaatst, valt bij gevolg de besnijdenis op 1 januari.
Vanouds heeft de geloofsgemeenschap in dit rituele symbool een voorafbeelding gezien van Jezus' verlossend lijden, waarin Hij zijn bloed vergoot voor het heil van alle mensen.
Het schijnt, dat dit feest in de vroege middeleeuwen vanuit de Gallicaanse liturgie door de Romeinse Kerk werd overgenomen.
In de westerse kerk van de latere middeleeuwen zorgde de bijzondere devotie voor Jezus' menselijkheid ook voor de nodige uitwassen. Zo zijn er zeker talloze plaatsen, die zich erop beroemen in het bezit te zijn van zijn voorhuid.

In België
De kapittelkerk in Antwerpen. De stad pretendeerde, dat zij de hele relikwie van Jezus' voorhuid in bezit had. Een kapelaan, die destijds met Godfried van Bouillon († 1100; feest 18 juli) ter kruistocht was getrokken, zou hem aan de stad hebben geschonken. In 1472 werd er een 'Broederschap van de Hoogheilige Voorhuid van onze Heer Jezus Christus' opgericht. Daarnaast in Brugge; waarschijnlijk in verband gebracht met de relikwie van het Heilig Bloed.

In Duitsland
De abdij van Hildesheim in Sachsen.

In Frankrijk
De abdij van Charrouw bij Poitiers; de abdij van Coulombs; en de steden Besançon, Boulogne, Compiègne, Conques, Fécamp, Langres, Le Puy, Metz, Nancy en Parijs.

In Italië
De bekendste relikwie van Jezus' voorhuid bevindt zich in de schatkamer, het zogeheten Sancta Sanctorum, van de St-Pieterskerk te Rome. Ook de kerk van St-Jan-van-Lateranen bezit er een.
Tenslotte is er nog het plaatsje Calcata, even ten noorden van Rome. Daar werd de heilige relikwie van Jezus' voorhuid sinds de jaren 80 van de zestiende eeuw vereerd. In januari 1984 echter werd de kostbare reliek onder geheimzinnige omstandigheden gestolen.

In Spanje
De pelgrimskerk te Santiago de Compostela.

Sinds de kalenderhervorming van 1969 ligt de nadruk bij 1 januari op het hoogfeest van het moederschap van de Maagd Maria en wordt de besnijdenis niet meer als apart feest herdacht.


Bronnen
[309»Calcata; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.26]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen