× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 404  Almachius van Rome

Almachius (ook Telemachus) van Rome, Italië; martelaar; † 404

Feest 1 januari

Almachius was afkomstig uit het oosten en woonde in de stad Rome. Hij leidde daar het leven van een kluizenaar door in de eenzaamheid God te zoeken en te dienen. Intussen was hij zeer betrokken bij wat er in de samenleving om hem heen gebeurde.

Op 1 januari van het jaar 404 verklaarde hij in het amfitheater waar de spelen op het punt stonden te beginnen: "Het is vandaag octaaf van de Dag des Heren: verzaak dus aan de valse afgodendienst en de besmeurde offeranden." Hij doelde daarmee ongetwijfeld op de zwaardvechterstoernooien die telkens onder luid gejuich vele mensenlevens eisten.

Let wel, we schrijven het jaar 404. Het is bijna honderd jaar geleden, dat keizer Constantijn († 337; feest 21 mei) het christendom had uitgeroepen tot erkende en bevoorrechte godsdienst in het Romeinse Rijk. Het was alweer 80 jaar geleden, dat diezelfde Constantijn het Concilie van Nicea bijeen had geroepen en voorgezeten. De wederopleving van de Romeinse godsdienst onder Julianus de Afvallige (361-363) ligt alweer zo'n 40 jaar achter ons.

Het christendom was een gerespecteerde, ja zelfs begeerde godsdienst geworden. Wie er in die dagen bij wilde horen, noemde zichzelf christen. In die situatie wordt Almachius om zijn plezier bedervende uitspraak op bevel van stadsprefect Alipius door zwaardvechters ter plekke aan stukken gehakt.

Het gevolg was echter wel, dat de keizer, Honorius (395-423) meteen voorgoed een eind maakte aan het opofferen van mensenlevens tijdens dit soort openbare spelen. Aldus lezen wij in de Kerkgeschiedenis (5,26) van Theodoretus van Cyrus († ca 466).

Sommige bronnen geven als Almachius' sterfjaar 391. Echter, de met name genoemde keizer Honorius trad pas aan in 395. Het is niet onmogelijk, maar wel onlogisch, dat Honorius besloot de spelen af te schaffen onder invloed van Almachius' dood, terwijl die dood dan alweer enkele jaren achter de rug lag...


Bronnen
[000»Verena(reliq); AAS.1865; Bri.1953; Lin.1999; Rge.1989; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j.2007.12.13]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen