× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw  Colman van Muilinn

Colman Muilinn (= 'Colman van de Molen'), Ierland; kluizenaar?; † 5e eeuw.

Feest 1 januari.

Hij is een zoon van Miluic's dochter Bronach. Deze Miluic, ook wel Miliuc of Maelchu genaamd, was de druďde aan wie Sint Patrick († 461; feest 17 maart) op zestienjarige leeftijd als slaaf was verkocht en bij wie hij zes jaar had doorgebracht, alvorens hij had weten te ontsnappen.

Na zijn ontsnapping had Sint Patrick rondgezworven door Gallië; daarbij had hij ook de kloosters van Tours en Lérins aangedaan. In 431 was hij naar zijn geboorteland Ierland teruggekeerd 'met de heerlijke bedoeling' om het tot Christus te brengen. Zo ging hij ook langs bij zijn voormalige meester Miluic. Maar deze wilde er niets van weten: omgaan met een voormalige slaaf was een schande in de opvatting van de heidense Ieren. De druďde sloot zichzelf op in zijn huis en stak het in brand...
Met Miluics nakomelingen had Sint Patrick meer succes. Hij gaf zijn zoon Guasacht een gedegen vorming en wijdde hem tot bisschop van Granard in het graafschap Longford († 5e eeuw; feest 24 januari). Twee van Miluics dochters, de beide Emers, legde hij de maagdensluier op en plaatste hen in een vrouwenklooster, volgens zeggen het eerste in Ierland († 5e eeuw; feest 11 december). Naast Colman had Miluic's dochter Bronach nog een andere zoon: Caylan (beter bekend als Mochaoi: † ca 495; feest 26 en/of 23? juni), stichter van het klooster Nendrum; hij was nog maar een klein jongetje, toen Sint Patrick hem een bijzondere zegen had gegeven en voorbestemd voor een kerkelijke functie.

Sint Patrick gaf Colman een christelijke opleiding. Waarschijnlijk werd hij kluizenaar, waar Ierland er in de volgende eeuwen zo veel van zou voortbrengen.


Bronnen
[D'A.1985p:15; Wfe.z.j.; Dries van den Akker s.j./2007.12.13]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen