× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1886  Jozef-Maria van Palermo

Info afb.

Jozef Maria (geboren Vincentius) van Palermo ofm.cap, Italië; kloosterling; † 1886
Feest 1 januari

Hij werd geboren als Vincentius Diliberto op 1 februari 1846. Aanvankelijk was hij een ongezeglijk kind. Maar dat veranderde op zijn 16e en werd student aan het aartsbisschoppelijk seminarie van Palermo. Vijf jaar later meldde hij zich bij de capucijnen van Sortino. Hij ontpopte zich als een toonbeeld van bescheidenheid en broederlijke deugd.
Tien hij nog novice was, wilde zijn novicemeester, pater Eugenius, hem oefenen in nederigheid. Hij liet hem een oud, armoedig versleten habijt aantrekken. Frater Jozef droeg het als was het een vorstelijk gewaad. ‘Wat zou uw vader zeggen, als hij u zo zag?’ vroeg pater Eugenius. ‘Ik zou aan vader zeggen, dat ik deze juten zakken het liefste draag.’ Tijdens een wandeling in de tuin vroeg zijn overste hem aan het lachten te maken. Hij diepte een paar een moppen op uit zijn ongezeglijke tijd, vertelde die in plat Siciliaans en had al moeite genoeg ervoor te zorgen dat hij niet over de schreef ging.
Hij stierf reeds op veertigjarige leeftijd. Twee dagen vóór zijn dood was hij al ernstig ziek en verzwakt. Op aanraden van de novicemeester verliet hij de ziekenzaal en daalde af naar de kerk. Tijdens de Mis voelde hij zich steeds ellendiger worden. Hij schrok er zelfs voor terug de communie te ontvangen. Hij fluisterde de overste in het oor: ‘De novicemeester wil ik dat ik te communie ga. Maar dat kan toch niet in deze toestand?’ De overste fluisterde terug: ‘Gehoorzamen is belangrijker dan heilig willen zijn.’
Vooralsnog staat hij op de lijst van eerbiedwaardigen. Paus Pius X († 1914; feest 21 augustus) opende op 13 mei 1914 het proces dat tot zijn zaligverklaring moet leiden.


Bronnen
[Pater Marcus ofm.cap ‘Echte Kinderen van St. Franciscus’ Rijswijk, 1932; Dries van den Akker s.j./20160918]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen