× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1804  Franciscus van Lagonegro

Info afb.

Franciscus (geboren Jacobus) van Lagonegro ofm.cap., Italië; kloosterling; † 1804.
Feest 2 januari.

Hij werd geboren als Jacobus Antonius Scalderone op 3 maart 1717. Op zijn zestiende meldde hij zich bij de capucijnen. In datzelfde jaar werd hij op 13 november ingekleed. Eenmaal priester gewijd, bleek hij een voorbeeldig kloosterling en een onvermoeibaar biechtvader. Hij schijnt het toonbeeld van bescheidenheid geweest te zijn. Zo wordt er van hem verteld dat hij zich op bitter koude winteravond zat te warmen bij het vuur. Plotseling werd hij door een huisgenoot op haast gewelddadige wijze opzij geduwd. Pater Franciscus verweerde zich niet, integendeel, hij bood zelfs zijn excuses aan, omdat zijn medebroeder kennelijk meer behoefte had aan het vuur dan hij. Bij een andere gelegenheid werd hij door een medebroeder uitgescholden, omdat hij de hele dag niks uitvoerde. Overigens volkomen ten onrechte. Niettemin boog pater Franciscus het hoofd en dankte nederig voor de broederlijke terechtwijzing.
Reeds tijdens zijn leven gebeurden wonderen in zijn omgeving.
Hij stierf op 2 januari 1804. Na zijn dood is er sprake van verschillende wonderbare gebedsverhoringen. Paus Pius IX († 1878; feest 7 februari) ondertekende op 27 februari 1873 het decreet dat tot zijn zaligverklaring moet leiden.


Bronnen
[Pater Marcus ofm.cap ‘Echte Kinderen van St. Franciscus’ Rijswijk, 1932; Dries van den Akker s.j./2016.09.18]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen