× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1804  Franciscus van Lagonegro

Info afb.

Franciscus (geboren Jacobus) van Lagonegro ofm.cap., ItaliŽ; kloosterling; Ü 1804.
Feest 2 januari.

Hij werd geboren als Jacobus Antonius Scalderone op 3 maart 1717. Op zijn zestiende meldde hij zich bij de capucijnen. In datzelfde jaar werd hij op 13 november ingekleed. Eenmaal priester gewijd, bleek hij een voorbeeldig kloosterling en een onvermoeibaar biechtvader. Hij schijnt het toonbeeld van bescheidenheid geweest te zijn. Zo wordt er van hem verteld dat hij zich op bitter koude winteravond zat te warmen bij het vuur. Plotseling werd hij door een huisgenoot op haast gewelddadige wijze opzij geduwd. Pater Franciscus verweerde zich niet, integendeel, hij bood zelfs zijn excuses aan, omdat zijn medebroeder kennelijk meer behoefte had aan het vuur dan hij. Bij een andere gelegenheid werd hij door een medebroeder uitgescholden, omdat hij de hele dag niks uitvoerde. Overigens volkomen ten onrechte. Niettemin boog pater Franciscus het hoofd en dankte nederig voor de broederlijke terechtwijzing.
Reeds tijdens zijn leven gebeurden wonderen in zijn omgeving.
Hij stierf op 2 januari 1804. Na zijn dood is er sprake van verschillende wonderbare gebedsverhoringen. Paus Pius IX (Ü 1878; feest 7 februari) ondertekende op 27 februari 1873 het decreet dat tot zijn zaligverklaring moet leiden.


Bronnen
[Pater Marcus ofm.cap ĎEchte Kinderen van St. Franciscusí Rijswijk, 1932; Dries van den Akker s.j./2016.09.18]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen