× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 304  Gordius van Caesarea

Info afb.

Gordius van Caesarea, CappadociŽ, Klein-AziŽ; martelaar; Ü 304.

Feest 3 januari.

Naar het heet was hij afkomstig uit een christelijk gezin te Caesarea in CappadociŽ (= het huidige Midden-Turkije) en diende aanvankelijk in het Romeinse leger, waar hij het tot honderdman bracht. Dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat het in die vroege tijd voor een christen verboden was om het militaire vak uit te oefenen. Misschien was dat er ook wel de oorzaak van dat hij tenslotte ontslag nam uit het leger en zich terugtrok op de Berg Horeb in de SinaÔ om daar het leven van een kluizenaar te leiden.

Maar toen hij daar vernam dat er christenvervolgingen waren uitgebroken, besloot hij terug te keren naar zijn geboortestad. Zo komt het dat hij tijdens openbare spelen plotseling in het overvolle theater verscheen en bulderde: "Ik laat mij zoeken door hen die niet naar Mij vragen; Ik laat Mij vinden door hen die Mij niet zoeken!" (Jesaja 65,01). Dit weten wij door bisschop Basilius de Grote (Ü 379; feest 2 januari) die een preek wijdde aan de heilige martelaar waarbij hij zich baseerde op ooggetuigeverslagen: "Er zijn er onder u die zijn marteldood hebben meegemaakt. Ik ben er zeker van dat hij bij elk van hen een onuitwisbare indruk heeft nagelaten."

Plotseling was het helemaal stilgevallen in het theater; ieder staarde naar de broodmagere man daar in het midden, met zijn verwarde haren, lange baard en gescheurde kleren. Gemompel ging door de rijen: "Wie is dat? Wat moet-ie hier?" De man riep: "Ik ben een christen!" Dat was een regelrechte uitdaging. Keizer Diocletianus (284-305) had uitdrukkelijk hun dood bevolen. Een gejoel steeg op uit de menigte. Hij werd overgebracht naar de gouverneur, waar hij zijn uitspraak herhaalde. De rechter, die zeer toepasselijk Severus (= 'streng') scheen te heten, probeerde hem aanvankelijk met overtuigingskracht en vervolgens onder bedreigingen en wrede folteringen van zijn geloof af te brengen. Maar de voormalige soldaat gaf geen krimp. Toen al zijn pogingen vruchteloos bleven, veroordeelde Severus hem tot de dood met het zwaard.

Patronaten
Hij wordt vereerd als patroon van Caesarea.


Bronnen
[Ha1.1838p:16; Lin.1999; MŁl.1860p:4; RR1.1640; Rth.1993p:66; SHC.1985Ľ01.03; Dries van den Akker s.j./2010.02.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen