× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1871  Kuriakose Chavara

Info afb.

Kuriakose Chavara van de heilige Familie TOCD, Koonammavu, Kerala, India; stichter; † 1871.

Feest 3 januari

Hij stamt uit de christengemeenschap van de Nasrani’s in Kerala in zuidwest India. Zij beroemen zich erop nog door de apostel Sint Thomas te zijn gesticht, thans bekend onder de naam van de Syro-Malabar katholieke Kerk. Binnen die kerk is hij die eerste die een religieuze mannencongregatie sticht: de Karmelieten van de Onbevlekte Maria, afgekort CMI. Daarnaast staat hij aan de basis van een soortgelijke vrouwencongregatie, de Congregatie van de Moeder van de Karmel: CMC.

Hij wordt geboren op 10 februari 1805 in Kainakary, Kerala. Van zijn moeder ontvangt hij een diep-gelovige opvoeding. Aan haar dankt hij een bijzondere devotie voor de Heilige Familie. In 1818 gaat hij naar het seminarie van Pallipuram, en wordt op 29 november 1829 priester gewijd. Met twee andere priesters besluit hij een soort kloosterleven te leiden, 1831: ze noemen zich Dienaren van de Onbevlekte Maria. De groep breidt zich uit en op 8 december 1855 leggen ze kloostergeloften af in de traditie van de Karmelieten. Ze worden in de Karmelgemeenschap opgenomen onder de naam van Derde Orde van de Ongeschoeide Karmeleiten (Third Order Discalced Carmelites, afgekort TOCD). De vrouwelijke tak zal zich vooral wijden aan de opvoeding van meisjes en de emancipatie van vrouwen in India.
Hijzelf  ijvert voor de maatschappelijke vooruitgang van de lagere casten in India. Dat is opmerkelijk, omdat hij zelf uit een van de hoogste casten afkomstig is. Zijn lijfspreuk luidt: ‘Heilig jezelf en werk aan het heil van anderen’ (‘Sanctification of Self and Salvation for Others’). Hij bevordert dat de mensen naar school kunnen en geeft eenvoudige boekjes en tijdschriften uit. Op school zorgt hij ervoor dat de armsten te eten krijgen. Later zal dat alles door de overheid worden overgenomen.
Hij begint volksmissies door retraites te preken voor de gewone gelovigen in de dorpskerken. Hij maakt hen vertrouwd met praktische devoties, zoals de eucharistische aanbidding, het bidden van de kruisweg en van het rozenhoedje.
Na een arbeidzaam leven sterft hij in Koonammavu op 66-jarige leeftijd. Op 8 februari 1986 wordt hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Het is paus Franciscus die hem heilig verklaart op 23 november 2014.


Bronnen
[Liturgieboekje heiligverklaring; Wikipedia ‘Kuriakose Elias Chavara’; Dries van den Akker s.j./2015.06.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen