× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 7e eeuw  Virginia van Ste-Verge

Virginia (ook Verge, Vierge of Virgana) van Ste-Verge (ook van Poitiers of van Thonars), Deux-Sèvres/Poitou, Frankrijk; maagd & herderin; † 7e(?) eeuw.

Feest 7 (& 31?) januari.

Englebert zegt dat de tijd waarin zij leefde onbekend is. Maar Chergé vermeldt het volgende:

‘VIIIe eeuw? Sint Verge, maagd.

Volgens de aantekeningen over de heiligenlitanie uit de Poitou door Mgr de la Rocheposay zou Sint Verge afkomstig zijn geweest uit de parochie van Ste-Marie-de-Haut-Bois, in het bisdom van de Poitou.
De volksoverlevering van deze heilige vertelt ongeveer hetzelfde verhaal als dat van Genoveva van Brabant (en Ida van Toggenburg). Ook zij was slachtoffer van een schanddaad; ook zij trok zich terug in de bossen en werd daar ontdekt door een herder die dacht de sporen van een koe te volgen; wat ook zo was, want op het moment dat hij haar ontdekte, was zij bezig melk te geven aan de heilige maagd. Uiteindelijk werd de heilige in ere hersteld, zoals zij verdiende.
Hoe dan ook, als eenvoudig herderinnetje moet zij zo heilig geweest zijn dat zij na haar dood op haar graf als heilige werd vereerd. Vanaf dat moment kreeg zij ook de naam Sainte Verge.
Dat grafmonument werd ernstig beschadigd in 1793, maar al is het leeg, het bestaat nog steeds. Men vermengt het stof ervan met het water uit een bronnetje in het park van Ste-Verge. Het wordt aan koortslijders te drinken gegeven.

Het jaar 1793 valt midden in de troebelen van Franse Revolutie, die sterk antikerks en antiklerikaal was. Vele priesters, religieuzen en leken werden verbannen of gedood; ook kerkelijke goederen moesten het ontgelden. Omdat Chergé schrijft in 1856, liggen die gebeurtenissen nog min of meer vers in het geheugen; vandaar, dat hij volstaat met het jaartal 1793. De rest weet de lezer.

Het lichaam van Ste-Verge zou volgens Saussaye naar de abbatiale Sint-Vincentiuskerk te Metz zijn overgebracht. Daar werd inderdaad enige tijd lang een heilige Verge of Virgana vereerd.

In de huidige tijd is er geen spoor meer vante vinden.

In de litanie van heiligen uit de Poitou staat zij op 7 januari.’

Tot zover Chergé.

Patronaten
Zij is patrones van Sainte-Verge. Zoals uit bovenstaande verhaal blijkt wordt haar voorspraak ingeroepen tegen koorts.

Hoe Rouillard aan 31 januari komt als feestdag, is mij onduidelijk.


Bronnen
[014; 103; 104; 122; 127; 318p:174; 500; Dries van den Akker s.j./2010.02.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen