× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 681  Agatho paus

Info afb.

Agatho paus, Rome, Italië; † 681.

Feest 10 januari.

Hij kwam uit de Griekse bevolkingsgroep op het eiland Sicilië. Men roemt zijn milde karakter en zijn vermogen om waar hij maar kon goed te doen. Hij had de aandacht op zich gevestigd als schatmeester van de kerk te Rome en werd op 27 juni 678 gekozen tot opvolger van paus Donus die op 11 april van datzelfde jaar gestorven was.

Hij kreeg onmiddellijk te maken met de ketterij van het monotheletisme.

Agatho riep in 680 in Lateranen een bisschoppensynode bijeen. Daar werd het standpunt van paus Martinus bevestigd en de leer van het monotheletisme nogmaals veroordeeld. Vanuit de synode werd een afvaardiging gezonden naar het 3e Oecumenische Concilie dat in november van datzelfde jaar in Constantinopel werd gehouden.

Hij gaf hun een brief mee voor keizer Constantijn IV Pogonat († 685) waarin hij onder meer schreef: “Heel de christenwereld beschouwt de kerk van Rome als moeder en leermeesteres van alle andere. Haar vooraanstaande positie ontleent zij aan Sint Petrus, de vorst der apostelen; aan hem immers vertrouwde Jezus Christus het herderschap over de kudde toe met de belofte dat haar geloof nooit te nietgedaan zou worden.” Ook aan de concilievaders werd deze brief ter hand gesteld. Naar men zegt werd hij door allen met eerbied en instemming ontvangen. Het was Petrus zelf, zo betuigden ze, die door de mond van Agatho gesproken had.

Ook in Engeland liet hij zijn invloed gelden. Hij stelde bisschop Wilfrid van York in het gelijk. Terwijl deze in Frankrijk tot bisschop was gewijd, had een ander intussen zijn zetel in bezit genomen. Wilfrid wendde zich in 678/79 tot de paus en werd dus door de paus tot de wettige bisschop verklaard. Bovendien steunde hij Wilfrid krachtig in het doorvoeren van Romeinse gebruiken, vooral wat betreft de liturgie,  in de kerk van Engeland. Zo stuurde hij zangers mee die de Gregoriaanse gezangen moesten inoefenen. Hoe ver die invloed zou reiken, bleek, toen vanuit Engeland missionarissen naar het vasteland overstaken om daar het christendom te brengen. Hun referentiepunt was Rome. We wijzen bv. op Willibrord († 739; feest 7 november) en Bonifatius († 754; feest 5 juni) die eerst naar Rome gingen om een wijding en zending van de paus te ontvangen.

Van Agatho wordt gezegd dat hij vele wonderen bewerkstelligde, zelfs zo dat hij de bijnaam ‘Thaumaturgos’ (= ‘wonderdoener’) kreeg.

Hij werd opgevolgd door Leo II († 683; feest 3 juli).

Patronaten
Hij wordt vereerd als patroon van Palermo.


Bronnen
[BuF.1854/1p:79; Bvl.1987p:143; Küh.1965; Lin.1999; Rld.1963; SHC.1985; Sta.1983p:14; Dries van den Akker s.j./2010.02.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen