× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
† 1895  Paul Ginhac

Info afb.

Paul Ginhac sj, Parijs, Frankrijk; geestelijk leidsman; ć 1895.

Sterfdag 10 januari.

Hij werd op 31 mei 1824 geboren in de plaats Mazel-Serverette in de Franse landstreek Languedoc. Het liefst was hij naar Parijs gegaan om in de handel te gaan, maar zijn ouders waren tegen. Toen hij aan een tante die kloosterzuster was, om raad vroeg, adviseerde zij hem te gaan praten met een priester in de buurt. Deze nam hem mee naar een volksmissie die daar juist door een jezu´et werd gepreekt. Op de laatste dag werd een processie gehouden door de straten van de stad. Er werd een Christusbeeld meegedragen en het scheen hem dat er lichtstralen van Christus' gelaat dwars door zijn ziel gingen. Van dat ogenblik af wenste hij alleen nog maar geheel voor God alleen te leven.
Op 4 januari 1843 trad hij in het noviciaat van de jezu´eten te Avignon. Hij ontving de priesterwijding op 18 december 1852 en werd benoemd tot socius (= rechterhand) van de novicenmeester in Vals. Drie jaar later werd hij zelf novicenmeester, 31 jaar oud. Zo droeg hij jarenlang de zorg voor de vorming van de jonge kandidaat-jezu´eten. In 1869 verhuisde hij naar Castres om er instructor van het derde jaar te worden. Nu was het niet zozeer zijn taak jonge mensen vertrouwd te maken met de spiritualiteit van Ignatius, maar jezu´eten aan het eind van hun opleiding te bevestigen in de liefde tot hun religieuze roeping.

Van 1877 tot 1880 oefende hij deze zelfde functie uit te Paray-le-Monial, de plek waar tweehonderd jaar eerder de heilige Pater Claude La ColombiŔre (ć 1682; feest 15 februari) leiding had gegeven aan Sint Margareta Maria Alacoque (ć 1690; feest 16 oktober).
Toen hij in de zomer van 1894 een retraite preekte voor de karmelietessen te Parijs openbaarde zich een ernstige ziekte. In de maanden daarna deden zich almaar complicaties voor. Pater Ginhac droeg de haast ondraaglijke pijnen met bovenmenselijk geduld. Het einde kwam op de tiende januari van het jaar 1895, 's avonds om half elf.
Op 27 februari 1924 werd in Rome de aanvraag voor zijn zaligverklaring in behandeling genomen.


Bronnen
[Tyl.1984p:9; Dries van den Akker s.j./2007.12.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen