× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1166  Aelred van Rievaulx

Info afb.

Aelred (ook Aelredus, Aethelred, Ailred, Alfred, Alred, Ethelred of Ethelredus) o.cist van Rievaulx (ook van Rielvaux, van Rieval, van Rievaulx of van Rivaulx), Engeland; † 1166.

Feest 12 januari & 3 februari (o.cist.) & 3 maart & † 25 december.

Hij werd in 1109 te Hexham geboren en kwam als page aan het hof van koning David I van Schotland; hij bracht het er tot hofmaarschalk. In 1134 trad hij in bij de cisterciënzers te Rievaulx (Yorkshire).
Kort tevoren had Sint Bernard deze groep monniken onder leiding van zijn rechterhand Wilhelm geplaatst en vanuit Clairvaux naar Engeland gestuurd om er een nieuwe abdij te stichten. Ondanks zijn delicate gezondheid werd Aelred in 1142 tot abt van klooster Revesby (Lincolnshire) benoemd, en in 1146 keerde hij in die hoedanigheid terug naar de abdij van zijn intrede te Rievaulx. Op dat moment woonden er zo'n honderd monniken. Onder zijn leiding zou de gemeenschap uitgroeien tot 150 monniken en 500 lekenbroeders. Hij schrijft over het leven in zijn klooster: "De monniken dronken alleen water en aten slechts grove spijzen in kleine hoeveelheden. Zij sliepen kort, en altijd op een plank. Zij verrichtten zware en moeizame arbeid, droegen zeer zware lasten zonder van vermoeidheid blijk te geven en gehoorzaamden prompt, wat men hun ook opdroeg. Hierbij onderhielden zij een streng stilzwijgen; zij spraken alleen met hun overste, en dit alleen wanneer het strikt noodzakelijk was." Zo zag blijkbaar het ideale leven van een cisterciënzer communiteit eruit. Men proeft nog de strengheid van Sint Bernardus.

Aelred schreef ook een gebed voor zijn monniksgemeenschap; enkele regels hieruit luiden:

'Voor U, mijn troost en mijn God,
beken ik in alle nederigheid
dat ik niet zo berouwvol en bevreesd ben
om de zonden die ik vroeger begaan heb,
als ik zou moeten zijn.
Ook ga ik te gemakkelijk voorbij
aan mijn zonden van nu.
En zo'n man hebt U aangesteld, lieve Heer,
over uw gemeenschap.
Ik ben al zo weinig echt bezorgd om mijzelf;
daarom vraag ik U dat U zorg voor hen draagt;
Als ik al zo weinig bid voor mijn eigen zonden,
hoe kan ik dan bidden voor hen?
Stakker die ik ben: wat heb ik gedaan?
Wat heb ik aangepakt? Wat waren mijn gedachten?
Of liever, wat waren uw gedachten, lieve Heer,
bij het zien van deze arme stakker?'

Naast dit alles schreef hij een leven van Sint Ninian († ca 432; feest 16 september). Beroemd zijn zijn boeken 'Speculum Charitatis' (= 'Spiegel van de Liefde') en 'De Spirituali Amicitia' ('Over Geestelijke Vriendschap').
Zijn klooster stond aan de wieg van minstens vijf andere kloostervestigingen in Engeland en Schotland. Tijdens zijn visitatiereizen bezocht hij herhaaldelijk zijn vriend, de kluizenaar Godric van Finchale († 1170; feest 21 mei).
Uitgeput als hij was door een streng ascetisch leven in kille, vochtige gebouwen en lijdend aan jicht, blaas- en nierkwalen, stierf Aelred na een pijnlijk ziekbed op kerstmis van het jaar 1166. Hij is nooit officieel heilig verklaard, maar de cisterciënzer orde heeft hem altijd wel als een van hun grotere heiligen beschouwd.


Bronnen
[Bri.1953; Cal.0000»01.12; Frm.1996; Ha1.1838p:62.64; Kno.1965p:37; Lin.1999; Nwm.z.j.»1166; Rld.1963; Spt.1983; Vce.1990; Dries van den Akker s.j./2003.05.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen