× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1737  Johann-Kaspar Kratz

Johann-Kaspar Kratz (ook Cratz) sj, Tonkin, Vietnam; martelaar met zijn Portugese medebroeders Bartolomeu Alvarez, Manuel de Abreu en Vicencio de Cunha; ć 1737.

Sterfdag 12 januari.

Hij werd op 15 september 1698 geboren in het plaatsje Golzheim bij DŘren in de Duitse Eifel. In de jaren 1721 tot 1726 maakte hij reizen door BelgiŰ, Frankrijk, Spanje, Portugal en ItaliŰ. Aanvankelijk in dienst van een edelman als reisbegeleider, later ook als zelfstandige. In 1727 trad hij in dienst bij de Hollandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. In die hoedanigheid werkte hij in Batavia als koloniaal toezichthouder. Hij was een uitzonderlijk man: waar anderen zich vooral lieten leiden door overwegingen van winst en geldbejag en het met de moraal niet zo nauw namen, bleek hij uiterst gewetensvol en betrouwbaar. Bovendien had hij als katholiek in dat Calvinstische milieu herhaaldelijk te lijden onder pesterijen.
In 1730 trad hij in bij de jezu´eten te Macao. Vier jaar later volgde de priesterwijding. Vervolgens werd hij het jaar daarop met vier Portugese medebroeders naar de missie in Tonkin gezonden. Maar daar moest de overheid niets van de nieuwe godsdienst hebben. Ze werden gemarteld en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen.
Ze ondernamen toch nog een tweede poging. Nu hadden ze aanvankelijk meer succes. Tot ze door rovers werden overvallen, leeggeschud, als christen werden herkend en aan de overheid uitgeleverd. Prompt werden ze ter dood veroordeeld. Het vonnis werd pas na acht maanden van ellendige gevangenschap ten uitvoer gelegd. Zo stierf hij de marteldood tezamen met Bartolomeu Alvarez, Manuel de Abreu en Vicencio de Cunha.

Bartolomeu Alvarez werd geboren in de buurt van de Portugese stad Braganza en trad in 1723 in bij de jezu´eten te Co´mbra. Werd als missionaris naar Tonkin gezonden, waar hij in maart 1736 arriveerde. Nog geen jaar later gearresteerd en onthoofd.
Manuel (ook Emmanuel) de Abreu werd in 1708 geboren in de Portugese plaats Arouca, en trad in 1724 in bij de jezu´eten. Men zond hem naar China. In 1736 werd hij met de andere drie gearresteerd. Een klein jaar later volgde hun marteldood.
Van Vicencio da Cunha zijn klaarblijkelijk geen persoonlijke gegevens bekend.

De aanvraag tot hun zaligverklaring stamt al van vˇˇr de opheffing van de jezu´etenorde in 1773. In 1926 werd ze opnieuw opgepakt.


Bronnen
[Koc.1934; Rge.1989; Rgf.1991╗Gaspard; SŘt.1941; Dries van den Akker s.j./2000.10.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen