× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 330  Agritius van Trier

Info afb.

Agritius (ook Agricius of Agroecius) van Trier, Duitsland; 4e bisschop; † ca 330.

Feest 13 & 19 januari.

Hij zou geboren zijn rond 260. Historisch gesproken was hij de vierde bisschop van Trier. Naar het schijnt had keizerin Helena († ca 328; feest 18 augustus) een actief aandeel in zijn benoeming. Er is een overlevering die beweert dat de keizerin oorspronkelijk uit Trier afkomstig was; dat zou haar bemoeienissen met de stad kunnen verklaren. Om die reden vermoedt men ook dat Agritius er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat Sint Helena de Heilige Rok en de relieken van de apostel Sint Matthias († ca 65? feest 14 mei), die zij in het Heilige Land meende teruggevonden te hebben, naar Trier liet overbrengen. Rond 326 gaf de keizerin hem de mogelijkheid op de plek van een voormalig keizerlijk paleis een bisschoppelijke dubbelkerk te bouwen. De noordelijke kerk lag op de plek van de huidige dom, en de zuidelijke op de plek van de huidige Liebfrauenkirche.

Uit de legende van Sint Helena
Volgens de legende werd door haar toedoen Jezus' kruis in Jeruzalem teruggevonden; ook op die plek liet zij een kerk bouwen. Daarbij kwamen ook de spijkers van Jezus' kruisiging weer tevoorschijn, de lans waarmee hij was doorstoken en het opschrift met de letters 'INRI'. Ook Jezus' tunica, waar de soldaten onder het kruis om hadden gedobbeld, omdat ze geweven was uit één stuk kwam tevoorschijn. Die liet zij tezamen met het gebeente van de apostel Matthias overbrengen naar Trier, de toenmalige keizerlijke residentie. Zij gaf er de aanzet tot de bouw van de domkerk; daar werd de heilige tuniek bewaard en voor pelgrims tentoongesteld. Zo ontstond er de devotie tot de Heilige Rok. Ook in deze stad zou zij een klooster gesticht hebben.

Agritius nam deel aan de eerst bisschoppensynode van Arles in 314, waar hij als tweede ondertekende. Hij werd opgevolgd door Sint Maximinus († ca 350; feest 29 mei).
Later streden in Trier de monniken van de abdij van St-Matthias en die van St-Maximinus over de vraag wie de ware relieken van hem bezat. Aartsbisschop Richard († 1513) beslechtte de strijd in het voordeel van St-Maximinus.


Bronnen
[Bei.1983/1p:141; HiH.1987; Lin.1999; S&S.1994»01.19; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2007.12.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen