× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 437  Designatus van Maastricht

Info afb.

Designatus van Maastricht, Nederland; vierde bisschop; † 437?

Feest 13 januari & 15 mei (met alle heilige bisschoppen van Maastricht).

Volgens de traditionele bisschoppenlijst van Maastricht was hij de opvolger van Urcisinus († 413(?); feest 1 oktober). Historisch gesproken is er in het geheel niets over hem bekend behalve de vermelding van zijn naam op deze lijst.
Ook de legende weet er nauwelijks iets aan toe te voegen.

Legende
Na Urcisinus' dood bleef de bisschopszetel van Maastricht drie maanden onbezet. Toen werd op last van paus Innocentius Designatus als nieuwe bisschop naar Maastricht gezonden.

Historisch gesproken kan dat kloppen. Immers Designatus' benoeming volgde in het jaar van Urcisinus' dood 413. Innocentius I was paus van 401-417.

Designatus was een zoon een zoon van de hertog van Dacië, die gehuwd was met een Schotse prinses. Een jaar na zijn aantreden als bisschop wist hij drie ridders die in bij Maastricht in de Maas verdronken waren, weer ten leven te wekken. Eén van hen, ridder Adam de Julanris, schonk het bisdom uitgestrekte goederen. Daarnaast gaf de familie van de anderen nog grond te Wonck, Zichen (= Zichem?), Eben (= Epen?), Houtain (= Houthem?), Milmort, Vottem, Roclenge, Hacourt, Lixhe en Nivelle (= Nijvel).
Intussen trok hij rond in de Duitse gebieden om het evangelie te verkondigen en de gelovigen aan te sporen om vast te houden aan hun geloof in Christus. Met als gevolg, dat op vele plaatsen steden en kerken die in puin lagen vanwege de verwoestingen der Hunnen, weer opgebouwd werden.
In 436 bracht hij de hertog van Zwaben tot het geloof in Christus. Met hem ontving zijn familie, zijn huishoudelijk personeel en alle manschappen die hem toebehoorden het doopsel, alles bijeen wel meer dan veertigduizend personen.
Na zijn dood werd Designatus begraven in Maastricht.


Bronnen
[147p:58; Haye-de-la-Régis/De-bisschoppen-van-Maastricht:34; Dries van den Akker s.j./2007.12.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen