× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† ca -450  Maleachi Profeet

Info afb.

Maleachi (ook Malachi of Malakias) Profeet, Palestina; profeet; † ca 450 vóór Chr.

Feest 3 (oosterse kerk) & 14 januari.

Hij is de laatste van de zogeheten twaalf kleine profeten uit het Oude Testament.

Hij profeteerde in Jeruzalem. Hij treedt op in het Joodse land na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap in 538 vóór Christus, dus tijdens de Perzische overheersing. Dat vermoeden wordt nog versterkt door het feit, dat hij de landvoogd aanduidt met het Perzische woord 'pecha' (Maleachi 02,04). Meer precies moet zijn optreden worden geplaatst na het gereedkomen van de De Tweede Tempel in 515 vóór Christus. Op verschillende momenten in zijn toespraken blijkt, dat de offerdienst in volle gang was (Maleachi 03).
Anderzijds beklaagt de profeet zich over de wantoestanden in het godsdienstige leven; zowel de eredienst als de zorg voor de naasten worden ernstig verwaarloosd. Daaruit zou men kunnen opmaken, dat de tijd van de hervormingen onder Ezra en Nehemia nog niet is aangebroken; Nehemia's optreden begint ca 450 v.Chr. Maleachi preekt dus in de eerste helft van de 5e eeuw v.Chr.
Het is niet zeker of de profeet inderdaad Maleachi heette; de naam betekent 'mijn bode', en zou dus ook een titel kunnen zijn. In het eerste vers van het derde hoofdstuk klinkt de beroemde zin: "Zie, ik zend mijn bode voor u uit"; daar staat in het Hebreeuws 'Maleachi'. Bijbeluitleggers vermoeden, dat dit woord door latere afschrijvers van daaruit aan het begin van eerste hoofdstuk is geplaatst: "Een woord van de heer tot Israël gericht, bij monde van Maleachi." Uit het Griekse woord voor 'bode', 'angelos', is ons woord 'engel' ontstaan. Vandaar, dat Maleachi ook wel wordt aangeduid als 'mijn engel' .
Omdat zijn boek in de bijbel aan het slot van de Profetische Geschriften wordt geplaatst, krijgen zijn woorden over de bode die komen zal, een extra dimensie. Temeer, omdat ze aan het eind van dat laatste hoofdstuk nog eens worden herhaald en verduidelijkt: "Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt."
In de ogen van de christenen sloeg die belofte op de komst van Johannes de Doper, de Voorloper van de Heer, Jezus Christus.

Het naar hem genoemde bijbelboek bestaat uit zes gesprekken tussen God en zijn volk:
1, 2-5 De Heer heeft Israël lief
1, 6 - 2, 9 De offers van de priesters deugen niet
2, 10-16 Wees niet ontrouw
2, 17 - 3, 5 De Heer komt om recht te doen
3, 6-12 Tienden voor de tempel
3, 13-24 Wat heeft het voor zin God te dienen?
[Jan Fokkelman & Wim Weren ‘De Bijbel literair’Zoetermeer, Meinema / Kapellen, Pelckmans, 2003 ISBN 90-211-39081-1 p:308]

De oosterse traditie weet nog te vermelden, dat Maleachi op jonge leeftijd stierf. Het is niet duidelijk op welke gegevens dat is gebaseerd.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld met een aardbol van vuur; op een vaandel staat: `Ecce enim dies veniet ... dicit Dominus' (‘De dag zal komen ... zegt de Heer’)


Bronnen
[000»Bijbel(Willibrord/1995); 000»bk:Bijbels-Lexicon; 106; 139/1p:21; 140/1»01.03; 141»01.03; 500; Dries van den Akker s.j./2010.02.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen