× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 260  Felix van Nola

Info afb.

Felix (ook Flin) van Nola Sr, Italië; priester; † ca 250 ŕ 260.

Feest 14 januari.

Alles wat over hem bekend is, hebben wij te danken aan Sint Paulinus van Nola († 431; feest 22 juni). Hij heeft van hem een levensbericht in verzen nagelaten.
Felix was een zoon van een Syrische soldaat en werd geboren in de plaats Nola bij Napels. Door Sint Maximus († na 250; feest 15 januari) werd hij priester gewijd. In hun tijd braken de christenvervolgingen uit onder keizer Decius (249-251).

Uit Maximus' leven
Tijdens de vervolgingen onder Decius vluchtte hij de bergen in. Teruggekeerd in Nola stierf hij korte tijd later aan de gevolgen van zijn ontberingen. Felix droeg zorg voor een eerbiedige bijzetting in de stad.

Ook Felix ontliep de vervolgingen niet. Hij werd opgepakt, gegeseld, in ketens geboeid en opgesloten in een kerker waarvan de vloer met pot- en glasscherven was bedekt. Hij zou door een engel zijn bevrijd, die hem vervolgens bij Maximus in de woestijn bracht; deze dreigde van honger om te komen. Met een beetje druivensap wist Felix zijn bisschop op het nippertje te redden.
Felix trok zich terug in de eenzaamheid van een grot om aan verdere vervolgingen te ontkomen. Toch wisten zijn belagers hem te vinden. Maar een spin had intussen zo'n dik web geweven voor de ingang dat het de achtervolgers onmogelijk leek dat hij in de gauwigheid hier zijn toevlucht had gezocht.
Na de dood van Maximus zorgde hij ervoor dat hij eerbiedig in de stad begraven werd, maar hij weigerde pertinent hem op te volgen in het bisschopsambt. Liever volhardde hij in zijn teruggetrokken levenswijze waarbij hij in grote soberheid zijn eigen voedsel verbouwde.

Verering & Cultuur
Soms wordt hij vanwege de vervolgingen en de ontberingen die hij heeft doorstaan toch martelaar genoemd, hoewel hij een natuurlijke dood is gestorven. In later tijd stond er een gedachteniskapel op zijn graf. Daar woonde Paulinus van Nola aanvankelijk met enkele anderen als kluizenaar. Van Paulinus is verder bekend dat hij een kerk bouwde ter ere van Sint Felix.

Patronaten
Hij is patroon tegen oogziekten; daarnaast van huisdieren; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen meineed.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als martelaar; met scherven en in een voetblok; met een engel die hem bevrijdt; met druiven; een spinnenweb in de grot waar hij zijn toevlucht zocht; ineengedoken in een grot of tussen twee muren, met soldaten die hem zoeken.


Bronnen
[Frm.1996; Rge.1989; Rgf.1991; Rld.1963; RR1.1640; S&S.1989p:72.73; Dries van den Akker s.j./2010.02.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen