× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 7e-8e eeuw  Romedius van Nonsberg

Info afb.

Romedius van Nonsberg (ook van Hohenwart of van Thaur), Salzburg, Oostenrijk; pelgrim met Abraham (ook Adeodatus) & David; † (4e eeuw? of toch veeleer) 7e ŕ 8e eeuw.

Feest 15 januari & 1e zondag juni (kerkwijding) & 1 ( of 1e zondag) oktober (overbrenging).

Romedius zou afkomstig geweest zijn uit het geslacht van de graven van Thaur bij Innsbruck. Op een goed moment schonk hij zijn bezit weg aan de kerken van Augsburg en Trento en vertrok op pelgrimstocht naar de apostelgraven in Rome. Een legende weet te vertellen dat hij daarbij een beer als rijdier gebruikte. Het dier had zijn paard gedood, en nu gelastte de heilige dat het voor de rest van zijn reis als rijdier zou fungeren.

Soortgelijke legenden worden ook verteld van Corbinianus van Freising († 730; feest 8 september), Ghislain van St-Ghislain († 683; feest 10 oktober), Humbertus van Marolles († 680; feest 15 maart), Maximinus van Trier († ca 350; feest 29 mei) en Vaast van Arras († 540; feest 6 februari).

Na terugkomst vestigde hij zich in een zelfgebouwde kluizenaarswoning op de Nonsberg bij Salzburg.

Er is een overlevering die beweert dat hij dat deed op advies van Sint Vigilius († 405; feest 26 juni). In dat geval moet hij dus in de vierde eeuw geleefd hebben. Geschiedkundigen vermoeden echter dat hij eerder in de 7e of 8e eeuw, of misschien zelfs wel pas in de 11e of 12e eeuw geleefd moet hebben.

Verering & Cultuur
Tot op de dag van vandaag bevindt zich daar een bedevaartkerkje ter ere van Romedius, David en Abraham. Hij wordt vooral vereerd in Noord-Italië en Beieren. Hij werd heilig verklaard in 1907.

Patronaten
Hij is patroon van reizigers en weggebruikers; en van de Tiroolse theologiestudenten. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen beenziekten, hoofdpijn, kiespijn en koorts; daarnaast tegen gevangenschap, ongevallen, overstromingen, gevaren op zee, hagel en vuur.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als kluizenaar in pelgrimsuitrusting; of rijdend op een beer.


Bronnen
[122; 126p:50.51.56(afb.5); 180p:141; 252a; 500; Dries van den Akker s.j./2010.04.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen