× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 650  Fursy van Lagny

Info afb.

Fursy (ook Fursa, Fursaeus, Furseus, Fursey of Furza) van Lagny (ook van Péronne), Frankrijk; abt; † 650.

Feest 16 januari.

Fursy was een zoon van koning Fyltan van het Ierse koninkrijkje Mounster; volgens sommige tradities waren zijn latere medewerkers Sint Foilan van Fosses († 665; feest 30 oktober) en Sint Ultan (of Uttan; † 686; feest 2 mei) echte broers van hem. 'Hij was niet alleen ijverig in het leren uit heilige boeken, maar - aldus een middeleeuws levensbericht - hij bracht ook in praktijk wat hij las'.
Hij werd kluizenaar en stichtte een klooster in Rathmat dat later naar hem is genoemd: Kill-Fursa, ook wel Colgan geheten. Vanaf 630 leidde hij het leven van zwerfmonnik en stichtte nog een klooster, het Engelse Burgh Castle (Cnobheresburgh) bij Yarmouth.
Uit deze tijd stammen zijn beroemde visioenen waar Sint Beda melding van maakt († 735; feest 25 mei). In een nacht dat hij ziek was en met koorts in bed lag, kreeg hij een reeks visioenen te zien. Van grote hoogte keek hij neer op de aarde en zag hoe in een lichtende vallei vier vuren brandden. Toen hij aan zijn gidsengelen vroeg wat die vlammen betekenden, kreeg hij te horen dat zij in de loop van de tijd de hele wereld zouden verteren. Zij noemden de vuren 'Valsheid', 'Begeerte', 'Onenigheid' en 'Wreedheid'.
Samen met Sint Felix van Dunwich († 647; feest 8 maart) hielp hij de heilige koning Sigebert van East Anglia († 635; feest 27 september) bij de bekering van diens onderdanen. Maar toen deze door koning Penda van Mercia in een veldslag was gedood, stak hij met zijn leerling Sint Goban van St-Gobain († ca 670; feest 20 juni) over naar Frankrijk. Hier kwam hij in dienst van koning Clovis II († 657). Deze gaf hem schenkingen zodat hij in Lagny-sur-Marne bij Parijs een klooster kon bouwen om Ierse zwerfmonniken onderdak te verschaffen. Hijzelf werd er de eerste abt.
Daarnaast gaf hij - tezamen met Foilan en Ultan - lessen theologie aan de zusters van het klooster te Nijvel dat op dat moment onder leiding stond van de grote abdis Geertruida († 659; feest 17 maart). Al die tijd speelde hij met het plan om uiteindelijk weer naar East Anglia over te steken, maar hij overleed voor die tijd te Mézerolles bij Amiens.

Verering & Cultuur
Naar verluidt streden bij zijn dood engelen en duivels om het bezit van zijn ziel. Zijn lichaam werd op een ossenkar gelegd en waar de ossen stilhielden werd hij begraven. In Lagny-sur-Marne werd hij opgevolgd door zijn leerling Sint Aemilianus († ca 660; feest 10 maart). Zijn stoffelijk overschot werd later overgebracht naar Péronne. Daar werd zijn graf een bedevaartsoord, vooral voor Ierse monniken. Kort na zijn dood ontstond boven zijn graf de benedictijner abdij St-Pierre, waarvan Foilan en Ultan, de eerste abten waren. Lange tijd was de naam van de stad Péronne verbonden met Ierland en Schotland. Tot de Franse Revolutie prijkte Fursy in het stadswapen.


Bronnen
[Bei.1983; Bv1.1985p:57; D'A.1985; Frm.1996; Ggd.1911p:100.106; Lin.1999; Nwm.z.j.jr0650; Pra.1988; RR1.1640; Süt.1941Tou.1995p:66; Dries van den Akker s.j./2007.12.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen