× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1722  Jean Leuduger

Info afb.

Jean Leuduger, St-Brieuc, Bretagne, Frankrijk; priester, volksmissionaris & stichter; † 1722.

Sterfdag 17 januari

Hij wordt geboren op 9 november 1649 in het gehucht Ville-Hervy, bij Plérin, Bretagne. Zijn ouders geven hem de gelegenheid te studeren. Zo leert hij op jonge leeftijd Latijn. Op zijn twaalfde gaat hij lessen volgen aan het college van St-Brieuc dat onder leiding staat van de plaatselijke wereldheren. Hij blijkt een uitstekende leerling. Vandaar dat zijn ouders hem vier jaar later - dus in 1665 - naar het vermaarde jezuïetencollege te Rennes sturen. Dat telt op dat moment zo’n drieduizend leerlingen. Als hij de drie jaar filosofie achter de rug heeft, kan hij beginnen aan de theologie. Tegelijk gaat hij lesgeven aan kinderen van welgestelde families. Hij stapt over naar het grootseminarie en wordt in december 1673 priester gewijd.
Hij wordt aangesteld als kapelaan van de Sint-Laurentiuskapel; deze valt onder de parochie van Plérins. Intussen zet hij zijn studies voort en geeft hij les en catechismus aan de plaatselijke kinderen. Enige tijd later, in 1675, wordt hij overgeplaatst naar Lanvollon. Eind 1678 wordt hij benoemd tot pastoor van de kerk te Plouguenast. Hier heeft hij vooral zorg voor armen en zieken. Hij richt er een apart liefdadigheidskantoor voor op. Hij verzamelt een groep van meest arme meisjes om zich heen die zich vooral gaan bezighouden met de kinderen. Wederom wordt hij overgeplaatst, nu naar Moncontour.
Vanaf 1689 zal hij zich vooral gaan wijden aan de volksmissies naar het voorbeeld van de jezuïeten. Soms verblijft hij drie tot vier weken in een parochie om daar via preken, het toedienen van sacramenten en het oprichten van vrouwelijke liefdadigheidsgroepen, het geloofsleven aan te wakkeren  of nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk zal dat leiden tot de stichting van de ‘Sociëteit van de Dochters van Liefdadigheid van Plérin’. Handicap is echter dat hij de Bretonse taal niet machtig is. Dat beperkt zijn arbeidsveld tot de directe omgeving van Saint-Brieuc.
Uiteindelijk sterft hij naar een arbeidzaam leven. In de Saint-Brieuc en omgeving wordt hij vereerd als een plaatselijke heilige. Tot een heilig- of zaligverklaring is het echter (nog?) nooit gekomen.

Verering & Cultuur
In Plérin is nog steeds een school naar hem vernoemd.


Bronnen
[www.album-de-famille/jean-leuduger; Dries van den Akker s.j./2018.12.26]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen